7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Оголошується набір слухачів на курси «1С:Бухгалтерія 8.2» на 20.02.17

up
25.01.2017


Записатися!
Навчання проводиться в учбовому класі ПП «Штурман» сертифікованим викладачем.

Період навчання: 20.02.17 - 03.02.17 з 14:00 до 18:00

Тривалість навчання 40 годин (друга половина дня).

Сертифікований курс надає можливість:

 1. Поглибити практичні навики ведення фінансового та податкового обліку з використанням програмного рішення «1С: Бухгалтерія 8.2.»

 2. Отримати свідоцтво зразка фірми 1С про проходження навчання з курсу «Використання прикладного рішення «1С Бухгалтерія 8».

Вартість навчання: 1500 грн./особа

Курс буде проводитись в сучасному та зручному учбовому класі, оснащеному мультимедійним проектором, весь комплект методичних матеріалів, кофе-брейк включено. Участь за попередньою реєстрацією та оплатою. Кількість місць обмежена. За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 62-05-31, 43-45-43, 63-55-50.

Курс "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України"

Курс розрахований на фахівців, які володіють знаннями в предметних областях бухгалтерського та податкового обліків.

Цілями навчання слухачів курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" є:

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "1С:Бухгалтерія 8 для України";

 • отримання цілісного й правильного розуміння базових принципів функціонування та особливостей використання конфігурації "1С:Бухгалтерія 8 для України";

 • отримання та закріплення базових навичок роботи з функціоналом конфігурації "1С:Бухгалтерія 8 для України".

У результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • опанувати інструментарій програми "1С:Бухгалтерія 8 для України";

 • знати і вміти застосовувати на практиці методи відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;

 • вміти контролювати стан критично важливих ділянок обліку, виправляти власні помилки в інформаційній базі;

 • володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.

Зміст курсу:

 • Вступ

 • Концепція прикладного рішення

 • Призначення, область застосування і рамки прикладного рішення

 • Ключові характеристики прикладного рішення

 • Базові принципи автоматизації

 • Загальносистемні механізми і принципи

 • Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи

 • Користувачі: управління списком і налаштуваннями

 • Обмеження доступу до інформації

 • Інтерфейси

 • Налаштування системи

 • План рахунків

 • Документообіг

 • Хронологічні механізми

 • Облік запасів

 • Концепція підсистеми

 • Загальні принципи і механізми обліку

 • Нормативно-довідкова інформація

 • Загальні принципи і механізми обліку

 • Основні господарські схеми і процеси

 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей

 • Продаж товарно-матеріальних цінностей

 • Складські операції

 • Опціональні господарські схеми і процеси

 • Облік бланків суворої звітності

 • Облік тари

 • Комісійна торгівля

 • Роздрібна торгівля

 • Звітність підсистеми

 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами

 • Концепція підсистеми

 • Принципи та механізми реалізації

 • Нормативно-довідкова інформація

 • Документообіг товарно-грошових господарських операцій

 • Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків

 • Акт звірки взаєморозрахунків

 • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ

 • Звітність підсистеми

 • Облік грошових коштів

 • Концепція підсистеми

 • Принципи та механізми реалізації

 • Облік рухів безготівкових грошових коштів

 • Облік рухів готівкових грошових коштів

 • Звітність підсистеми

 • Облік операцій з іноземною валютою

 • Основні принципи і механізми обліку

 • Взаєморозрахунки м контрагентами в іноземній валюті

 • Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний» ПДВ

 • Реалізація ТМЦ на експорт

 • Облік грошових коштів в іноземній валюті

 • Валютний підзвіт

 • Облік розрахунків з підзвітними особами

 • Оперативний податковий облік

 • Концепція підсистеми

 • Загальні принципи і механізми обліку

 • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку

 • Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами

 • Реєстрація податкових накладних

 • Податковий облік ТМЦ

 • Облік нормованих валових витрат

 • Контроль податкового обліку

 • Облік єдиного податку

 • Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів

 • Концепція підсистеми

 • Загальна нормативно-довідкова інформація

 • Підсистема «Основні засоби»

 • Підсистема "Малоцінні активи»

 • Підсистема «Нематеріальні активи»

 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

 • Концепція підсистеми

 • Загальні принципи і механізми обліку

 • Облік кадрів

 • Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку

 • Виплата заробітної плати в обліку

 • Відображення в «1ДФ» доходів, які не є заробітною платою

 • Звітність підсистеми

 • Облік доходів і витрат

 • Загальні принципи і механізми обліку доходів

 • Загальні принципи і механізми обліку витрат

 • Визначення та облік фінансових результатів

 • Поточні доходи, витрати і фінансовий результат

 • Облік витрат майбутніх періодів

 • Витрати з податку на прибуток

 • Облік виробничої діяльності

 • Концепція підсистеми

 • Принципи та механізми реалізації

 • Процеси і господарські операції

 • Звітність підсистеми

 • Визначення результатів діяльності та закриття періоду

 • Звітність та сервісні механізми

 • Регламентована звітність

 • Контрольні механізми

 • Сервісні механізми

 • Методика початку роботи

 • Запаси

 • Розрахунки з контрагентами

 • Грошові кошти

 • Доходи / Витрати

 • Виробництво

 • Податковий облік

 • Заробітна плата

 • Необоротні активи

 • Основний практикум

 • Практикум додаткові завдання


up

369

Повернутися до списку

up up