7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.01.001

up
22.03.2019

Зверніть увагу!

Нова версія програми розроблена з використанням програмної платформи Microsoft. Net Framework 4.

Мінімальні вимоги для встановлення нової версії:

-наявність встановлених компонентів операційної системи: Microsoft .Net Framework 4, або версії вище, та Microsoft Visual C++ 2010 SP1;

-для коректної роботи 64-розрядних операційних систем необхідно встановлення х86 та х64 версії Microsoft Visual C++ 2010 SP1.

Пам’ятка адміністратора

У новій версії реалізовано підтримку СКБД Firebird 3.

Зверніть увагу, підтримка роботи з базами попередньої версії Firebird 2.1 та Firebird 2.5 зберігається.

Міграцію на СКБД Firebird 3 можливо здійснити одним із способів:
1. Встановити новий екземпляр програми з дистрибутиву версії 11.01.001 та відновити резервну копію програми (дистрибутив міститиме Firebird 3);
2. Або здійснити міграцію вручну, за допомогою утиліти ConvertFB.exe (утиліта розташована у кореневому каталозі встановленої програми та повинна запускатись саме з цього каталогу).

Якщо використовується мережевий варіант роботи, після конвертації бази завантажте дистрибутив Firebird 3, що відповідає розрядності вашої ОС, та встановіть його.

Перед використанням утиліти та встановленням Firebird 3 ознайомтесь з детальною інструкцією для адміністратора «Міграція на Firebird 3» за посиланням https://www.medoc.ua/uk/faq/mgracja-na-firebird-3.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Актуалізовано довідник Система оподаткування.

2. Оновлено Довідник вибору років. Довідник підключений у формі:
EV002301 Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробітної плати

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

Реалізовано нові форми, подання - за потреби:
J1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1400106 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1400106 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ.

Зміни:

Доопрацьовано контроль відображеної суми площ земельних ділянок за категоріями: підсумкові суми рядка 1.1 графи 3 декларації
J0103803 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи повинні дорівнювати показникам рядків 1.1.0 графи 11 додатка до цієї декларації:
J0138103 Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

ФСС України

Нова форма:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал. І Півріччя, 9 Місяців, Рік:
C1100301 Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

Державна казначейська служба

Зміни:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 11.01.2019 № 7 «Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесено зміни у форми:

FMER0003 Мережа (місцевий бюджет)
FRES0002 Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет)
FDOVNF01 Довідка про надходження у натуральній формі (місцевий бюджет)
FINFNK02 Інформація про надходження та використання коштів
FDODNV03 Довідка про операції в національній валюті

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Звітність державних підприємств
Оновлено інформацію у довідці по заповненню полів граф 6 та 7 форми пакету PROZVI01:
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV Квартали та Рік:
S3000309 Показники виконання фінансового плану

Зміни:

1. Для малих підприємств змінено алгоритм автоматичного заповнення Таблиці 1 та Таблиці 2 по графі 6 і графі 7 форми:
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління за умови створення в пакеті разом з SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Автоматичне заповнення відбувається при створенні форми SM100703 на основі даних форми:
SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності» змінено найменування рядків 1 та 2 у формі:
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

3. Відкориговано функцію автоматичного заповнення та доопрацьовано контролі для форми:
DI000001 Дивіденди

4. Реалізовано контроль у пакеті PROZVI01 на обов’язкову присутність форми: S3000309 Показники виконання фінансового плану

5. У графах 2 - 7 відкориговано автоматичне заповнення форми із врахуванням КОПФГ установ, які самостійно заповнюють таблицю 1 або 2 (на вибір):
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

6. Додано нове поле Тип звіту з підключеним довідником для вибору типу звіту. Поле додане розробником для зручності користувачів:
FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:
Доопрацьовано вивантаження даних в Excel для форми:
MOU00307 Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:
Додано період подання щомісячно для форм:
EV000401 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
EV001001 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування
EV002001 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi
EV003301 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання EV005701 Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв
EV502101 Додаток №37. Розшифpовка Баланс готової вугільної продукції (р. 32 ф 5010)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV Квартали, I Півріччя, 9 Місяців, Рік:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

Зміни:
Реалізовано автоматичне заповнення для форми:
UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
При створенні у періоді починаючи з I Кварталу 2019 року автоматичне заповнення форми
UOP04005 здійснюється даними форми, створеної в періоді Рік 2018:
UOP00109 Фінансовий план та форми:
UOP00309 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1. Розширено можливості створення документів за допомогою функції Створити на основі - Власні налаштування.
Додано створення первинних документів: Актів, Рахунків та Видаткових накладних тощо на основі ПН/РК та створення ПН/РК на основі первинних документів.
Для успішної роботи функції необхідне попереднє налаштування відповідності полів документів у розділі Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

2. Доопрацьовано механізм перевірки сертифікатів та накладання позначки часу при підписанні документів.
Для мережевого варіанту роботи програми реалізовано перевірку сертифікатів та накладання позначки часу з серверної частини програми.
Для коректної роботи даної функції на серверній частині програмного комплексу обов'язково повинен бути налаштований доступ до OCSP та TSP серверів КНЕДП, що видав сертифікати.

3. Додано автоматичне заповнення поля Дата створення поточною датою при створенні Додатка 2 (J1201210, F1201210) та при створенні Додатка 2 на основі Податкової накладної.

4. Упорядковано обробку первинних документів, що передбачають виконання перевірки їх заповнення. Операції, доступні на вкладці Наступні дії для таких первинних документів, приведено у відповідність до операції, передбачених для типових документів. Доступні операції визначаються станом та результатом перевірки документів.

5. Відкориговано автоматичне встановлення зв’язку між імпортованими первинними документами, у яких вказані однакові дата та номер договору.

Автоматична обробка документів
1. Оптимізовано роботу журналу прийому вхідних повідомлень при обробці великої кількості записів на СКБД Oracle.
2. Доопрацьовано функцію повторної відправки ПН на реєстрацію у розділі Налаштування обробки документів СЕА.

Звітність

Реєстр звітів
1. Налаштовано виконання операції Друк в PDF при одночасному застосуванні функції Групування даних та фільтру на панелі інструментів.
2. Реалізовано можливість збільшувати ширину колонки Група.

Єдиний внесок

1. Додано контролі до таблиць:
Додаток 5:
- Перелік таблиць звіту (F3000512);
- Таблиця 1 (F3000512);
- Таблиця 2 (F3050412);
- Перелік таблиць звіту (F3005112);
- Таблиця 1 (F3051112);
- Таблиця 2 (F3051412);

2. Додано нові контролі у таблицях:
Додаток 4:
- Таблиця 1 (J3040112, F3040112);
- Таблиця 5 (J3040512, F3040512);
- Таблиця 7 (J3040712, F3040712);

3. Реалізовано можливість одночасного експорту у форматі для подачі в контролюючий орган кількох пакетів з типом Скасовуюча звіту Додаток 4 для таблиць:
Таблиця 5 (J3040512, FJ3040512);
Таблиця 6 (J3040612, F304061);
Таблиця 7 (J3040712, F3040712);
Таблиця 8 (J3040812, F3040812);
Таблиця 9 (J3040912, F3040912), та/або з типом Додаткова для таблиць:
Таблиця 5 (J3040512, FJ3040512);
Таблиця 7 (J3040712, F3040712).

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2019 р. - 100,5 %.
Табель обліку робочого часу
В табелі обліку робочого часу реалізовано відображення лікарняного, що припав на свято, умовними позначками «Лікарняного листа» ( Лп, Лф).

Допоміжні сервіси
Реалізовано функцію збереження інформації про документообіг у файлах формату PDF. Сформувати протокол руху документів (звітів та первинних документів) можливо за допомогою функції головного меню Сервіс - Протокол документа.

Функція доступна у розділах Реєстр первинних документів, Реєстр звітів, Реєстр товарно-транспортних накладних, Реєстр акцизних документів.
На виконання команди буде сформовано протокол, та запропоновано зберегти його на диск комп’ютера у pdf-форматі.

Залежно від здійснюваного документообігу протокол руху документа міститиме інформацію:
- загальні дані документа (найменування підприємства, ЄДРПОУ, тип документа, назва документу, звітний період тощо);
- дані про документообіг з контрагентом, що містять у хронологічному порядку дії (відправка або отримання) самого документа, та дії (відправка або отримання) усіх пов'язаних з документом повідомлень/квитанцій, що надійшли від контрагента або відіслані контрагенту;
- дані про документообіг з контролюючими органами, що містять у хронологічному порядку дії (відправка або отримання) самого документа, та дії (відправка або отримання) усіх пов'язаних з документом повідомлень/квитанцій, що надійшли від контролюючих органів або відіслані контролюючим органам.

1147

Повернутися до списку

up up