7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.01.011

up
27.06.2019


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.011

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.Додано новий довідник Класифікатор видів транспорту із зазначеним двосимвольним кодом. Довідник підключений у формі: Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (J0210501, F0210501).

2.Додано новий довідник Коди УКТ ЗЕД спирт етиловий із зазначеними ставками акцизного податку. Довідник підключений у формах Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (J0210501, F0210501).

3.Додано новий довідник Умови оподаткування спирту етилового. Довідник підключений у формах: Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (J0210501, F0210501).

4.Реалізовано новий довідник Транспортні засоби. Довідник заповнюється користувачем та підключений у формах: Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року (J0210501, F0210501).
Довідник доступний у модулі Довідники - Загальні та у модулі Облік акцизного податку - Довідники.

5.Додано новий довідник Категорія ТЗ з можливістю редагування.У довіднику зберігається інформація щодо категорій транспортних засобів. Використовується при заповненні довідника Транспортні засоби. Доступний у модулі Довідники - Загальні та у модулі Облік акцизного податку - Довідники.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.Додано нові версії бланків, подання - за потреби:

J1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво (спирт, алкоголь, тютюн)

F1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво (спирт, алкоголь, тютюн)

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

2.Додано нові форми, подання -за потреби:

J0210501 Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року

F0210501 Акт інвентаризації обсягів залишку спирту етилового станом на початок дня 01 липня 2019 року

Форми доступні у розділі програми Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) - Створити - Створити Акт інвентаризації обсягів залишку СЕ.

3.Додано нові форми з ліцензування виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, реалізовано можливість надсилати документи та отримувати витяги за формами:

J1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304601 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

J1404301 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального.  Оптова торгівля пальним

J1404401 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

J1404501 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Роздрібна торгівля пальним

J1404601 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

J1404701 Витяг з розпорядження щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального

J1404801 Рішення про недоліки щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального

F1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304601 Заяващодо ліцензії на право зберігання пального

F1404301 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

F1404401 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1404501 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Роздрібна торгівля пальним

F1404601 Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Зберігання пального

F1404701 Витяг з розпорядження щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального

F1404801 Рішення про недоліки щодо ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі, виробництва та зберігання пального

Форми доступні у розділі модуля Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

4.Додано нові форми, подання-за потреби:

J1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.

Зміни:

1.Відкориговано заповнення поля ідентифікатор об’єкта оподаткування у формах:

J1313602 Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. No 4-РРО

F1313602 Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за ф. No 4-РРО

2.Відкориговано відображення дат при збереженні у форматі PDF за допомогою команди Файл - Друк в PDF для форм:

J1316102 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. No 1-ЦСО

F1316102 Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій за ф. No 1-ЦСО

3.Оновлено електронні формати бланків:

J1304101 Ф.No1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

F1304101 Ф.No1-АКПС Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

Для зручності користувачів реалізовано можливість створювати документи як у модулі Реєстр звітів, так і у відповідних розділах модуля Облік акцизного податку: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

При створенні (редагуванні) документів, залежно від встановленого поля: Реалізація пального або Реалізація спирту етилового, документи будуть доступні у модулі Реєстр звітів та у відповідному розділі: Реєстр акцизних документів (пальне) або Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

4.Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd

Державна казначейська служба

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів УкраїниNo 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019, період подання -І Півріччя, 9 Місяців:

F2KM41 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM141 Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM41 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM41 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM41 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KMB41 Зведена форма Ф No7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS41 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ41 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S41 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z41 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FKM19022 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM23S37 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23S38 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKM23Z37 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM23Z38 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FVR2M022 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних

FV4_3M22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FV71MZ22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MZ22 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M022 Зведена. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4122 Зведена. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4222 Зведена. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZMR4322 Зведена. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZM4_322 Зведена. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S22 Зведена. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S22 Зведена. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM71Z22 Зведена. Ф No7м.1(заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7Z22 Зведена. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV41 Ф No2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD141 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KDB41 Зведена форма Ф No7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1S41 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FKD10022 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD20022 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD11022 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD22022 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FKD15022 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD25022 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FKD16022 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD26022 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD17022 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FKD27022 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FKD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD19022 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD21S22 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23S37 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23S38 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKD24S22 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD21Z22 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23Z37 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD23Z38 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FKD24Z22 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Зміни:

Оновлено форми:

FTER2208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2508 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2608 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2708 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.Відкориговано текст контролю у Таблиці 6, розділ 1, для форми:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

2.Відкориговано встановлення періоду звіту при копіюванні форм у інший період:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ.  Фінансовий та інвестиційний плани підприємства

3.Внесено зміни у контроль заповнення граф 8 -17 форми:

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Якщо у формі SM100405 (Додаток 4) у графі Затверджено ФП встановлено значення НІ, значення граф 8 -17 SM100804 (Додаток 8) повинні дорівнювати нулю.

4.У довідник, підключений до графи 10 форми:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління додано графу Розшифровка, що містить розшифровку значення графи Скорочена назва.

5.Змінено порядок розрахунку для I-IV кварталів та реалізовано перенесення даних у графу 2 рядка 1 Таблиці 6 з графи 4 рядка 1 Таблиці 6 форми S3000308 (S3000309), створеної в аналогічному періоді минулого року:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

1.Початок дії -з 01.01.2019 р.; період подання -І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, ІІ Півріччя, Рік: MK918103Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс» MK918003Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

2.Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів УкраїниNo 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів Українивід 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019 р.; період подання -І Півріччя, 9 Місяців:

K2KD41Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD141 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S41 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10022 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD15022 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD16022 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD19022 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD20022 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD21S22 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD21Z22 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22022 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KKD23S37 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD23Z37 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24S22 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD24Z22 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD26022 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України No 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019 р.; період подання -І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN199 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України No 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019, період подання -І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD141 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма No4-3д.1, No4-3м.1)

P4_1KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S41 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PKD10022 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD20022 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22022 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

PKD15022 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD16022 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD26022 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PKD17022 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

PKD09022 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 
PKD19022 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD21S22 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23S37 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24S22 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD21Z22 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23Z37 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z22 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України No 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019 р.; період подання-І Півріччя, 9 Місяців:

U2UKD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD41 (УААН) Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL41 (УААН) Ф No4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD41 (УААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL41 (УААН) Ф No4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD41 (УААН) Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD41 (УААН) Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS41 (УААН) Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ41 (УААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)Нові форми:Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України No 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів Українивід 24.01.2012 No 44 додано нові форми, початок дії -з 01.06.2019 р.; період подання-І Півріччя, 9 Місяців:

FS2KD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD23S36 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD23Z36 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK03 Довідка про курсову різницю

FSKD1022 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1522 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1622 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1722 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FSKD1922 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2022 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2222 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2622 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSUFK007 Управлінська форма 3

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Реалізовано контроль для рядка 6011 граф 3 -6 та додано контролі по рядку 6020 у формі:

UOP00109 Фінансовий план

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно зі змінами, що були внесені наказом Міністерства фінансів України No 123 від 27.03.2019 р. до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44, створено новий пакет звітів KMDABK02, початок дії -з 01.01.2019, період подання -ІІ Квартал:

KMDABK02 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMFINB03 Форма No1-дс Баланс

KMFINR03 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

KMPFOZ03 Інформація про наявність і рух основних засобів

KM301112 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM2KD038 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM2KM038 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM41KM38 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD38 Ф No4-2дЗвіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM42KM38 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду

KM43KM38 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM44KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM43D138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM43M138 Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZV7Z38 Зведена форма Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZV7S38 Зведена форма Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KMZ38 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KMS38 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MZ38 Зведена форма Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS38 Зведена форма Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71Z38 Зведена форма Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S38 Зведена форма Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z38 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S38 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD09020 Додаток 9Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11020 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD15020 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD17020 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

KMD19020 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD20020 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

KMD21Z20 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD21S20 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD22020 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

KMD23Z20 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMD23S20 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMM23Z20 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMM23S20 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

KMD24Z20 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD24S20 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD25020 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 
KMD26020 Додаток 26 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KMD27020 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуд

Форми пакету звітності з Ярликом KMDABK01 закриті 31.12.2018

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Під час групової перевірки ПН/РК реалізовано відображення детальної інформації щодо документів, у яких виявлено розбіжності у реквізитах контрагентів з ЄДК. Для кожного документа, у якого виявлено розбіжності, відображатиметься інформація:

 - тип документа (ПН/РК);
 - номер документа;
 -дата виписки документа.

Шаблони первинних документів

1.Відкориговано процедуру перевірки відповідності ПІБ підписанта на стороні отримувача під час затвердження первинних документів.

2.Скасовано обов’язковий контроль заповнення ДРФО підписанта при налаштуванні підписання первинного документа кількома співробітниками за допомогоюфункції Файл - Налаштування комплекту підписіву Конструкторі шаблона.

Облік ПДВ

Для зручності користувачів у модулі Облік ПДВ додано можливість здійснення звірки документів з Єдиним реєстром податкових накладних. Перевірка виконується за допомогою розділу Звірка документів з ЄРПН.Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи.

Облік акцизного податку

1.Додано новий розділ Реєстр ліцензій (пальне) - розділ призначений для створення документів щодо ліцензування діяльності, пов’язаної з виробництвом, зберіганням, оптовою та роздрібною торгівлею пальним, з метою їх подачі у ДФС. Також у розділі зберігатимуться документи, отримані від ДФС.

2.Додано новий розділ Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) - розділ призначений для створення та опрацювання акцизних документів з метою їх подачі у ДФС та обміну з контрагентами. Зверніть увагу, сформувати Запит про надання витягу з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового(J1304201, F1304201) та отримати відповідний витяг можливо у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕАРП та СЕ.

3.Назву розділу Реєстр акцизних документів змінено на Реєстр акцизних документів (пальне). У розділі додано можливість створювати Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

4.Для зручності платників акцизного податку додано розділ Довідники. При виборі розділу здійснюється перехід до розділу програми Довідники - Загальні - Акциз. Довідники розділу підключені у формах акцизних документів та призначені полегшити і прискорити заповнення відповідних форм.

Розділ містить довідники:

 - Категорія ТЗ - для зберігання даних про категорії транспортних засобів;

 - Транспортні засоби -для зберігання даних про транспортні засоби, що використовуються для перевезення пального або спирту етилового.

РРО

Реєстр документів РРО

Реалізовано контроль відповідності імені підписанта, що вказаний у документі, та імені у сертифікаті, яким підписується документ. Для здійснення контроля необхідно встановити опцію Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату - РРО у модулі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг. Контроль відповідності імені підписанта здійснюється для документів:

 - Ф.3-ЕРРО Запит про надання витягу з Реєстру екземплярів РРО;

 - Ф.2-РЦСО Запит про надання витягу з Реєстру ЦСО РРО;

 - Ф.No1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО;

 - Ф.No1-ЕРРО Заява про включення/виключення до/із реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій або внесення змін;

 - Ф.No4-ЦСО Акт про встановлення несправності фіскального блока під час гарантійного (післягарантійного) ремонту;

 - Ф.No3-ЦСО Повідомлення про укладаннядоговору про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій;

 - Ф.No2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій;

 - Ф.No4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

 - Ф.No4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій;
 
- Ф.No7-РРОВ Заява про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

 - Ф.No1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

 - Ф.No1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій;

 - Ф.No1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки.

Довідники

1.Удовіднику Класифікатор сфер застосування РРО оновлено перелік сфер застосування відповідно до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

2.Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних Довідника моделей РРО. Додано поле Сфера застосування (довідково). У полі зазначається сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Адміністрування

Параметри системи - Документообіг

На вкладці вікна Параметри системи - Документообіг додано групу налаштувань Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату.

Група містить опції:

 - ПН та Дод.2, АН та РК- виконувати перевірку відповідності імені відповідальної особи до імені у сертифікаті для документів Податкова накладна, Додаток 2 до податкової накладної, Акцизна накладна та Розрахунок коригування акцизної накладної;

 - Первинні документи-виконувати перевірку для первинних документів;

 - РРО-виконувати перевірку для документів РРО.

Параметри системи - Підпис

У розділі Акти інвентаризації додано комплекти підписів:

 - Відповідальна особа - Відповідальна особа - Відповідальна особа;

 - Відповідальна особа - Відповідальна особа - Відповідальна особа -Печатка


Інтеграція

Доопрацьовано СОМ - метод CertToCache. Реалізовано можливість роботи з захищеними носіями (токенами).

Довідники

Господарські одиниці/Акцизні склади

Назву довідника Господарські одиниці змінено на Господарські одиниці/Акцизні склади. Довідник переміщено у окремий розділ Довідники - Господарські одиниці/Акцизні склади.

Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних довідника:

 - додано розділ для введення повної адреси господарської одиниці;

 - додано розділ для введення даних щодо акцизного складу

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2019 р. -100,7 %.

Налаштування

У розділ Види оплат - Нарахування - Компенсаційні нарахування додано вид оплати Простій з ініціативи роботодавця 2019


Експорт та імпорт даних

1.У Реєстрі звітів реалізовано експорт нових 7-х місячних форм в форматі ДКСУ за І півріччя та 9 місяців 2019 року. Експорт виконується за допомогою функції Файл - Експорт - Експорт 7-х форм в форматі ДКУ.

F7KD1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S41 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z41 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S41 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ41 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS41 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2.Доопрацьовано експорт квартальних форм у форматі ДКУ за І півріччя та 9 місяців 2019 ріку, додано вигрузку форм:

F2KD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD41  Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S41 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S41 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z41 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ41 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS41 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM41 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM41 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM41 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM41 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FINB0006 Форма No1-дс Баланс

FINR0006 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FKD26022 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FS2KD41 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD41 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD41 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD41 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD41 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z41 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDZ41 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS41 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSFINB06 Форма No1-дс Баланс

FSFINR06 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD2622 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

Додано можливість запуску/зупинки автоматичної обробки документів обраного підприємства. По натисканню кнопкизупинки можна обрати: зупинити обробку у поточному підприємстві або ж у всіх підприємствах.Реалізовано можливість додавання підприємств у роботу без зупинки автоматичної обробки документів у інших підприємствах.

Мережевий варіант роботи

Для клієнтських станцій у клієнт-серверному режимі роботи реалізовано паралельну роботу з токенами, підключеними як до самого фізичного серверу, так і до ПК клієнтської станції.При використанні RDP-підключень налаштовано можливість одночасно використовувати токени, які підключені до клієнтського ПК, та токени, що фізично підключені до віддаленого серверу (термінального серверу).

Важливо! Для роботи у RDP-режимі та підключенні токенів до клієнтського ПК необхідно увімкнути підтримку "смарт-карт" у налаштуваннях підключення до віддаленого робочого столу.

Для токенів, підключених безпосередньо до віддаленого серверу (термінального серверу), важливою умовою є налаштування доступу до USB-порту, в який буде підключено апаратний носій.

Зверніть увагу, для роботи Сервісу універсальної автоматичної обробки токени мають бути підключені виключно до серверної частини, на якій запущено сервіс!1092

Повернутися до списку

up up