7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.01.019

up
04.09.2019


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.019

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва.

Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2.Внесено зміни у довідник КПКВ.

.Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» від10.06.2019 No 242 оновлено довідники:

 - Код типу предмета операцій;
 
 - Код сторони операції;

 - Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих;

 - Код ознаки пов’язаності особи.

Довідники підключені у формі J0147105 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

1.У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби додано нові версії бланків (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС), подання - за потреби:

J1300107 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1301303 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1401303 Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

J1301403 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1401403 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

J1499102 Квитанція No1

J1499202 Квитанція No2

J1490902 Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1300107 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400107 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1301303 Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1401303 Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування

F1301403 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1401403 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1499102 Квитанція No1

F1499202 Квитанція No2

F1490902 Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Форми доступні у модулях Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Довідку в СЕА ПДВ.

2.Додано нові бланки, подання -за потреби:

J1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

F1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені

3.Додано нові бланки, початок дії -з 01.08.2016 р.; період подання - Рік.:

J0104705 Звіт про контрольовані операції

J0147105 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

J0147205 Інформація про пов'язаність осіб

Зміни:

1.Відкориговано контролі при заповненні форм:

J1203201 Акцизна накладна форми «П»

F1203201 Акцизна накладна форми «П»

J1203301 Розрахунок коригування «П»

F1203301 Розрахунок коригування «П»

J1203401 Акцизна накладна форми «С»

F1203401 Акцизна накладна форми «С»

J1203501 Розрахунок коригування «С»

F1203501 Розрахунок коригування «С»

2.У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби оновлено бланки (змінено назви реквізитів, що містять код, назву органу ДФС):

J1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

J1403101 Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

J1403301 Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

J1403201 Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

J1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304601 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

J1404301 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

J1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

F1303101 Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201 Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303401 Заява на право роздрібної торгівлі (ліцензія)

F1403101 Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1403401 Витяг з ліцензійного реєстру на право роздрібної торгівлі (ліцензія та додаток)

F1403301 Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

F1403201 Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

F1304301 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304401 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304501 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304601 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального

F1404301 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Оптова торгівля пальним

F1404401 ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального. Виробництво пального

Інша звітність

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. No413 «Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» додано нову форму, початок дії -з 12.07.2019 р.; подання -за потреби:

PD010221 Форма No 1-ТН Товарно-транспортна накладна

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії -з 01.07.2019 р.; період подання -І -IV квартали, Рік: SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1.Реалізовано відображення 1-го числа місяця після закінчення кварталу у заголовку форми: RK000001 Реєстр контрактів

2.Відкориговано відображення значення графи Рік: S3000309 Показники виконання фінансового плану

3.Встановлено періоди та терміни подання для І -IV кварталів у формах:

SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал

4.Реалізовано контроль звірки з попереднім періодом по рядку 3070:

SS301115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Додано новий бланк, початок дії -з 01.07.2019 р.; період подання -І квартал, І півріччя, 9 місяців, Рік:

EV000002 Додаток No1. Довідка про зміну валюти балансу

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.Реалізовано контролі на відповідність рядка 14 графи 1 та графи 2 форми

UOP9090 1 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексурядку4000 графи 3 та графи 4 форми

UOP00309.2.Для форми:UOP00309 Показники виконання фінансового плану

 - у періодах І півріччя та 9 місяців реалізовано авторозрахунок та контролі для граф 2 -4 таблиці 6.1;

 - у періодах II -IV квартал реалізовано заокруглення до одного десяткового знаку (значущого) після коми для рядків 8021 -8025 графи 3;

 - змінено текст контролів для рядків 8000 -8005 та рядків 8021 --8025 графи 3.

3.Оновлено контролі для форми:UOP00109 Фінансовий план

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу!

У зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. No 537 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» у розділах, підрозділах, довідниках програми назву Державна фіскальна служба (ДФС) замінено на Державна податкова служба (ДПС).

Відправка та прийом повідомлень

1.Реалізовано можливість опрацювання первинних документів за посиланням.Відправити контрагенту посилання на документ можливо як у автоматичному режимі, за допомогою налаштувань розділу Контактні дані у Картці контрагента, так і у ручному режимі, за допомогою команди Надіслати посилання на документ вкладки Наступні дії.

За отриманим посиланням контрагент може переглянути, погодити або відхилити документ. Контрагент засвідчує виконання операцій з документом за допомогою електронного підпису.
Можливо зберегти графічне відображення документа у вигляді файлу PDF з накладеними на нього електронними підписами.

Увага! Функція доступна після встановлення даного оновлення та діє для первинних документів, що були відправлені у програмі версії не нижче 11.01.019.

2.Для зручності користувачів, що використовують декілька екземплярів програми для роботи в одному підприємстві (під одним і тим самим кодом ЄДРПОУ), реалізовано можливість синхронізації вхідних та вихідних первинних документів, ПН/РК, АН/РК та ТТН.

Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу «ПТАХ».

Для здійснення синхронізації документів у екземплярі програми необхідно встановити опцію Увімкнути синхронізацію документів з платформою ПТАХ у розділі Адміністрування - Параметри системи - Документообіг.

Під час прийому пошти в екземплярі програми виконується перевірка наявності вхідних та вихідних документів підприємства на сервері ПТАХ та завантаження цих документів у базу програми. Документи, у яких виконувались зміни (погодження, відхилення, редагування, блокування тощо), заміщуються їх актуальними версіями.Таким чином у екземплярі програми забезпечується набір актуальних документів підприємства, що оброблялись через платформу ПТАХ.Зверніть увагу! Cинхронізація вхідних та вихідних документів для встановленого екземпляру програми доступна, починаючи з версії 11.01.019.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1.Реалізовано функцію відправки посилань на первинні документи, які мають статус Відправлено контрагенту. На вкладці Наступні дії додано команду Надіслати посилання на документ. На виконання команди відкривається вікно Одержувачі посилання:


Для відправки посилання встановіть позначки у рядках з даними контактних осіб, яким необхідно надіслати посилання, та натисніть кнопку ОК.За отриманим посиланням контрагент може переглянути, погодити або відхилити документ.

2.Додано можливість створювати ярлики та призначати їх обраним документам. Для відображення ярлика у таблиці модуля додано поле Ярлик.

Найменування ярликів зберігаються у довіднику Ярлик, який заповнюється користувачем. При першому відкритті довідник не містить значень!

Призначення ярлика документу виконується по команді головного меню Правка - Додати ярлик, або команді контекстного меню Додати ярлик. Для призначення ярлика можливо обрати як один документ, так і кілька документів одночасно.

Реалізовано можливість відбору документів у таблиці модуля за їх ярликами. Для пошуку документів за ярликами на панелі Фільтр додано поле Ярлик. Щоб здійснити відбір документів, у полі Ярлик оберіть найменування ярлика (чи кількох ярликів), за яким необхідно здійснити пошук. Натисніть кнопку Показати. У таблиці розділу будуть відображені документи, що мають обрані ярлики.

Видалення ярликів здійснюється на виконання команди головного меню Правка - Видалити ярлик, або по команді контекстного меню Видалити ярлик. Ярлики доступні лише для документів, що знаходяться у роботі. Для документів, що переміщені у архів, ярлики не зберігаються.

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано вибір даних з довідника Співробітники при заповненні форми:

J0500105 Ф. No1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

Облік акцизного податку

1.Для АН/РК реалізовано можливість обміну між філіями з однаковим ЄДРПОУ.

2.Додано можливість налаштовувати відображення колонок таблиці Реєстру ліцензій (пальне) та Реєстру ліцензій (спирт етиловий).
На панелі інструментів додано кнопку . По натисканню кнопки відкривається вікно Конфігуратор таблиці, у якому встановіть/видаліть позначки біля назв відповідних колонок, щоб відобразити/приховати колонки таблиці.

Довідники

Довідники -Контрагенти

У Картці контрагента додано новий розділ Контактні дані. Розділ призначений для зберігання списку контактних осіб контрагента. На вказані електронні адреси відправлятимуться посилання, за якими контрагент може переглянути та опрацювати документи.Щоб додати контактну особу, у розділі Контактні дані, натисніть кнопку . У вікні Контактні дані контрагента введіть інформацію: - Найменування - контактна особа;

 - Опис - додаткова інформація про контактну особу;

 - Телефон - телефон контактної особи;

 - Е-Mail - електронна адреса, на яку будуть відправлятися посилання на первинні документи.

Можливо додати довільну кількість номерів телефонів та електронних адрес, натискаючи кнопку над відповідним полем.

Обов’язково необхідно вказати хоча б одну електронну адресу!

При встановленій опції Відправляти посилання на документпід час відправки первинного документа контрагенту буде автоматично сформовано посилання на документ, яке надсилається всім контактним особам контрагента (зазначеним у розділі Контактні дані.

Адміністрування

Документообіг

У області налаштувань Сервер документообігу додано опцію Увімкнути синхронізацію документів з платформою ПТАХ.

Якщо опцію встановлено, при прийомі повідомлень буде виконуватись перевірка наявності вхідних та вихідних документів підприємства на сервері ПТАХ та завантаження цих документів у базу екземпляра програми.

За замовчуванням опція вимкнена.

Сертифікати

1.Реалізовано автоматичне встановлення опції Використовувати захищений носій у вікні Підпис, якщо для сертифікатів, у реєстрі Встановлених сертифікатів, присутня відмітка у колонці Захищений носій.

2.Доопрацьовано функцію пошуку секретного ключа у модулі Адміністрування - Сертифікати - Встановлені сертифікати. Якщо обраний сертифікат зберігається на захищеному носії, пошук секретних ключів здійснюється лише на під'єднаних токенах.

Планувальник завдань

Відкориговано збереження зазначеної кількості останніх резервних копій при одночасному застосуванні опцій Зберігати тільки ... останніх копійта Всі підприємства в базі даних.


Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2019 р. -99,4 %.

Звіти

Додано звіт Штатний розпис KD000801. Звіт доступний для створення у розділі Звітність - Реєстр звітів - Облікові документи - Кадровий облік.

Реєстр документів

Реалізована можливість відправки розрахункових листів на електронну пошту працівникам за допомогою документа Відправка розрахункових листів. Відправка відбувається на пошту, яка вказана в особовій картці працівника. Документ надсилається працівнику у форматі pdf. Детальна інформація щодо відправки документів вказана в інструкції до програми у розділі Зарплата - Реєстр документів - Відправка розрахункових листів.

Експорт та імпорт даних

Універсальнийекспорт та імпорт

Доопрацьовано функції Універсального експорту та Універсального імпорту документів.

Для форм:

 - Акцизна накладна форми «C» (J1203401, F1203401);

 - Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201);

 - Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C» (J1203501, F1203501);

 - Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П» (J1203301, F1203301).

1) додано можливість Універсального експорту;

2) додано шаблони для Універсального імпорту(формати Excel та DBF), шаблони доступні у каталозі встановлення програми ...Help/Стандартні шаблони для ун. Імпорту АН, РК.

Універсальний експорт/імпорт виконується по команді головного меню Файл - Експорт - Універсальний експорт/ Файл - Імпорт - Універсальний імпорт у відповідних модулях Реєстр акцизних документів (пальне)та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

Експорт документів

Реалізовано вигрузку у форматі DBF з вікна відкритого документа:

F2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KD40 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD40 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD40 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD40 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD40 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1Z40 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S40 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ40 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS40 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

978

Повернутися до списку

up up