7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.014

up
03.07.2020

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.014

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. У розділі Довідники - Загальні довідники додано нову групу довідників: НБУ. Довідники групи НБУ недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

2. Оновлено довідник КОАТУУ.


ФОРМИ

Державна податкова служба


Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

F0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку


Звітність НФУ до НБУ

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001 Дані про операції перестрахування

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

IR760001 Дані про незавершене будівництво

IR770001 Дані про основні засоби

IR790001 Дані про капітал та заборгованість

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001 Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб

CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001 Інформація про довірче товариство

LR820001 Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001 Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001 Дані про великі ризики фінансової установи

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера

IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

FR000001 Дані фінансової звітності

Форми доступні у модулі Реєстр звітів.


Інша звітність

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму, подання - за потреби: PD801101 Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника Форма доступна для створення у модулі Реєстр звітів без можливості подання в електронному вигляді.


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення найменування суб’єкта та коду ЄДРПОУ по рядкам 1.1 та 2.1 у формах:

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2. Обов'язкові контролі змінено на інформативні для рядків Інші:

- у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 та у графі 4 з даними графи 6 S3000109, створеної в попередньому періоді: S3000109 Фінансовий план

- у графі 3 з даними графи 4 форми S3000309 за аналогічний період минулого року та у графі 5 з даними графи 6 S3000109 в періоді Рік та графами 7 - 10 у відповідних кварталах, створеної в попередньому періоді: S3000309 Показники виконання фінансового плану

3. Скасовано контролі по графам 3 та 4 з попереднім звітним періодом для Органів управління, в яких відбулися зміни (зменшення кількості підпорядкованих підприємств, ліквідація, реорганізація тощо):

S3000109 Фінансовий план

4. Додано контроль на правильність значення дати у графі 5, залежно від звітного періоду, за умови, якщо графа 4 містить значення «так»: SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи - Реєстр первинних документів

1. Налаштовано відбір документів у таблиці реєстру за допомогою панелі Фільтр при одночасному встановленні значення ЄДРПОУ контрагента та значення умовного ІПН.

2. Відкориговано відображення документів у таблиці реєстру при відборі документів за значенням колонки Сума за допомогою фільтра на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

3. Налаштовано затвердження відправником редакції первинного документа, що була створена на боці контрагента, за умови, якщо у шаблоні первинного документа налаштовано перевірку відповідності імені відповідальної особи до імені у сертифікаті, яким підписується документ.


Звітність - Реєстр звітів

Згідно з Законом України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі Реєстр звітів додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати імпорт та експорт звітів у форматі XML.

Створення звітів НФУ виконується по команді Створити звіт. Бланки звітів доступні у вікні Створення звіту, у розділі Звітність НФУ до НБУ та відповідних підрозділах:

- Страховики;

- Кредитні спілки;

- Фінансові компанії/Лізингодавці;

- Ломбарди

- Страховики та/або перестрахові брокери;

- Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач необхідно обрати значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль від кабінету користувача на порталі НБУ.

Для підписання звітності НФУ, у розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис додано новий комплект підписів Звітність до НБУ:

- Директор;

- Бухгалтер;

- Відповідальна особа.


Інтеграція

Реалізовано нові методи для роботи з вкладеннями первинних документів:

- GetAppendixSign - за допомогою метода можливо виконувати збереження підписаних вкладень первинних документів або їх графічного зображення;

- ClearAppendix - призначений для видалення вкладень первинних документів, які не підписані ЕП.


Облік акцизного податку - Реєстр акцизних документів (пальне)

Реалізовано можливість перенесення показників обсягів пального на кінець звітної доби за попередній звітний період на початок звітної доби у звітах:

- J0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального;

- F0210401 Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Перенесення показників можливо здійснювати при створенні Довідки із самостійним способом заповнення (не використовується автоматичне заповнення Довідки показниками, знятими рівнемірами/витратомірами).

Перенесення даних здійснюється за допомогою нової програми обробки: Виконати додаткову програму обробки - Перенесення даних з попереднього звіту. Програма обробки доступна на вкладці Наступні дії у вікні відкритого звіту.

У формах Довідки (J0210401, F 0210401) додано поле розробника Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується).

У полі зазначається дата попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних. Поле не друкується не експортується та не відправляється у контролюючі органи.

Для перенесення показників необхідно:

1) заповнити дату попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних, у полі Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується);

2) зазначити акцизний склад, для якого виконуватиметься перенесення даних, у полі Уніфікований номер акцизного складу;

3) виконати додаткову програму обробки Перенесення даних з попереднього звіту.


Адміністрування - Сертифікати

Додано команду Зашифрувати та зберегти на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа при формуванні Заявки (Z0200107) на продовження або перевидачу сертифіката. Команда доступна після генерації Заявки та секретного ключа. На виконання команди на диск зберігається файл Заявки у форматі .pcz. Збережена заявка може бути відправлена до КНЕДП за допомогою будь-якого поштового сервісу.


1994

Повернутися до списку

up up