7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.030

up
16.01.2021

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.030


ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2021 р. ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:


− Довідник № 101/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
− Довідник № 101/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2020 р. № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11» оновлено довідники:


− Коди відомчої класифікації видатків (КВК);
− Коди функціональної класифікації видатків (КФК).

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансового інструменту S130.


ФОРМИ

Звітність НФУ до НБУ Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2020 р., період подання - щоквартально: LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Реалізовано можливість експорту звіту у форматі Excel. Експорт виконується у вікні відкритого документа по команді Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel на вкладці Наступні дії.

Зміни:

Оновлено форми:
IR600001 Дані про операції перестрахування
IR730001 Дані про розміщення страхових резервів
IR910001 Дані про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює страхування, інше, ніж страхування життя
FR000001 Дані фінансової звітності
LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг
LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
LR600001 (Фін.) Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

S0403512 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік)
S1600314 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S0210113 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
S0400119 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства
S0401001 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства
S1001502 2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції
S1500114 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок
S2500204 ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства
S1300109 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
S2700413 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
S2702115 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S2702213 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства
S1100112 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
S1100211 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S1101014 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)
S1904414 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива
S1901112 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії
S0900111 1-житлофонд. Житловий фонд
S2600315 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S1401115 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401116 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність
S1300203 1-ЕД Звіт про використання інструментів електронної демократії органами держаної влади та місцевого самоврядування період подання - Півріччя:
S0700553 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам
S0700613 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам період подання - щомісячно:
S0423116 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами
S0423117 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами
S0400411 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості
S0701114 1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт
S1600213 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S1605112 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1805109 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту
S2105111 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S0603207 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0600115 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі
S2305209 12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами
S2702413 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин
S2701414 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
S2700509 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання
S0602118 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602128 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S1904109 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива
S0301012 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0800110 1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово -комунальних послуг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано рядки з кодом 105 - 107 у формах:


EVE26003 Додаток №44. Довідка щодо використання бюджетних коштів
EVE25803 Додаток №42. Розшифровка Цільове фінансування


ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано можливість друку квитанцій при використанні функції Друк у PDF для головного документа пакету. У вікні Вибір документів, що відкривається на виконання команди, додано опцію Друкувати квитанцію. Якщо опцію встановлено, квитанції зберігатимуться на окремих аркушах у pdf-файлах відповідних документів.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

Реалізовано можливість роботи з первинними документами типів Акт звірки та Акційна пропозиція:

− у Конструкторі шаблона додано можливість створювати шаблони для документів нових типів;
− у модулях Реєстр електронних документів та Реєстр податкових документів дано можливість створювати документи нових типів та здійснювати фільтрацію документів за новими типами: Акт звірки та Акційна пропозиція;
− у модулі Первинні документи - Автоматична обробка документів та сервісі Універсальна автоматична обробка додано можливість відправляти контрагентам документи з типами Акт звірки та Акційна пропозиція у розділі Відправка первинних документів автообробником контрагенту;
− додано можливість налаштовувати комплекти підписів для документів з типами Акт звірки та Акційна пропозиція за допомогою модуля Первинні документи - Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Реєстр податкових документів

Реалізовано можливість виконувати заповнення умовного позначення одиниці виміру товару/послуги без заповнення коду одиниці виміру при використанні функції групової обробки полів. У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Заміна без коду одиниці виміру. Якщо опція встановлена, заповнення коду одиниці виміру у документі не виконується.

Опція доступна при встановленні відмітки Одиниці виміру товару/послуги (заміна). Функція групової обробки полів доступна по команді головного меню Правка - Групова обробка полів ПН/РК.

Відправка та прийом повідомлень

Відкориговано механізм отримання документів, для яких налаштовано перенесення полів за допомогою модуля Первинні документи - Налаштування переносу полів для функції створити на основі, при використанні СКБД Oracle.63

Повернутися до списку

up up