7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.041

up
01.06.2021
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.041

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Країни.

Увага! Перевірте коректність заповнення поля Країна у розділі програми Довідники -Картка підприємства - Адреси та у разі потреби оберіть потрібне значення з довідника.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.Відкориговано розрахунок графи 6 рядка Залишок коштів на кінець періоду та видалено контроль на суму граф 7 -10 для рядка 3415 графи 6: S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

2.Для рядка 5060 реалізовано відображення2 знаків після коми:

S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)3.Відкориговано контролі на значення рядків 2005 та 2110: S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ.

Розрахунки з бюджетом

17

Повернутися до списку

up up