7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.071

up
04.04.2022

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.071

Мережевий варіант роботи

Команда розробки M.E.Doc уважно ставиться до питань безпеки. Тому, нами був здійснений перехід з Remoting на більш захищений механізм взаємодії в клієнт-серверному середовищі WCF. Це дозволить надалі розширювати можливості клієнт-серверної архітектури та посилювати безпекові складові при використанні технологій Microsoft.

Радимо якомога швидше оновити додаток та надалі завжди використовувати останню версію M.E.Doс.

Якщо ви використовували дистрибутив M.E.Doc версії 11.02.068 та нижче, після оновлення серверної частини до версії 11.02.071 необхідно вручну виконати оновлення клієнтських робочих місць за допомогою інсталятора робочої станції версії 11.02.071 (файл Setup.exe у папці Client мережевого каталогу на серверному комп'ютері, де встановлена серверна частина програми). На кроці інсталяції Встановити нову станцію чи оновити існуючу необхідно обрати одну із опцій:

- Встановити нову станцію - встановити новий екземпляр клієнтського робочого місця з підтримкою середовища WCF;

-     Оновити існуючу станцію - для забезпечення роботи існуючої станції з середовищем WCF.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Згідно з Законом України № 2120-IX № від 15.03.2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» додано нульові ставки в довідники:

-     Коди УКТ ЗЕД пального;

-     Підакцизні товари (новий).

2.   Згідно з Законом України № 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

3.   Внесено зміни у Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Додано новий рядок: Інше, код рядка: 5000. Довідник підключено до динамічних рядків у формі UOP00110 «Фінансовий план».

4.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України №354 від 23.12.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» внесено зміни в довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.03.2022 р., подання - у разі потреби:

J1309001       Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування

Зверніть увагу, відповідь ДПС J1409001 «Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування» доступна в «Електронному кабінеті» платника податків.

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Відкориговано контролі у формах:

J0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510107       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR200002      Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300002      Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400002      Дані про доходи та витрати кредитної спілки

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 654 від 09.12.2021 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FINB0012     Форма №1-дс Баланс

FINR0012     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - I Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KD48           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV48         Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD148       Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD48       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD48       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD48       Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD48       Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S48       Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z48       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB48         Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS48         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ48         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09029       Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10029       Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11029       Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD12029       Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD13029       Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FKD14029       Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FKD16029       Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD17029       Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD18S29       Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD18Z29       Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD19S29       Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD19Z29       Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD20029       Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD21029       Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 202_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV43D129       Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71DS29       Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ29       Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D029      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D29      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D29      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D29      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7DS29       Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ29       Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D029       Зведена. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV43129       Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZV71S29       Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z29       Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4129       Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4229       Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4329       Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR7S29       Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z29       Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KM48        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM148    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM48    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM48    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM48    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S48     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z48     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB48      Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS48      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ48       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FV43M129     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71MS29     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ29     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M029    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M29    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M29    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M29    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7MS29    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ29    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM43129     Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZM71S29     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z29     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S29    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z29     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M029     Зведена, Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4129     Зведена, Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4229     Зведена, Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4329     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

4.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FTER22M9     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M9     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M9     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M9     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M9     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M9     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTER2209     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2309     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2409     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2509     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2609     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2709     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2809     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2909     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES2809      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2909      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

5.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

RES3341       (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3342     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3343     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3344     (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FTER23M9     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FTER24M9     Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

Державна служба статистики

Зміни:

На виконання наказу Державної служби статистики України № 38 від 15.02.2022 р. «Про внесення змін до наказу Держстату від 25 червня 2021 року № 148 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо продажу і запасів товарів у торговій мережі"» внесено зміни у формі:

S0600116              1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі

ФСЗІ

Нова форма:

Додано нову версію бланка, період подання - Рік:

S0302007       №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Внесено зміни в умову для контролю по графі 4 у зв’язку із впровадженням форми SS104009, починаючи з ІІІ Кварталу 2021 року:

SD300201     Додаток 2

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

KINB0012      Форма №1-дс Баланс

KINR0012      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

K2KD48           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD48      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD48      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD48      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD48      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD148      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S48      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z48      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS48        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ48         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD10029      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD12029      Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD13029      Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KKD16029      Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD17029      Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD18S29      Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD18Z29      Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD19S29      Додаток 19 (спец. фонд) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD19Z29      Додаток 19 (заг. фонд) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD20029      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 654 від 09.12.2021 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

PINB0012     Форма №1-дс Баланс

PINR0012     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD48         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD148     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

P4_1KD48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P7KDS48       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PKD10029     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD20029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PKD12029     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD13029     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

PKD14029     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

PKD16029     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PKD17029     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD09029     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD18S29     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19S29     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD18Z29     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19Z29     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN48    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41VAL48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F4_3IM48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F41DEP48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F7KDZM48    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FZNDR029    Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково-дослідних роботах

U2UKD48      (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD48    (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL48     (НААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD48    (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL48     (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD48    (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD48    (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS48    (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ48    (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Внесено зміни в умову для розрахунку та контролю по графі 6 у періодах І - ІV Квартали:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нові форми:

Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.12.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше форми подаються за період 2021 Рік:

UADFZV01     Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття

UADBNS01    Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADRNS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADGNS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

UAD10101    Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201    Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301    Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UAD10401    Розшифровка рядка 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти

UAD10501    Розшифровка ряд.1410 Ф.1 Додатковий капітал

UAD10601    Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення

UAD10801    Розшифровка рядка 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901    Розшифровка рядка 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD11001    Розшифровка ряд. 1000 Ф.1 Нематеріальні активи

UAD11101    Розшифровка ряд. 1010 Ф.1 Основні засоби

UAD11201    Розшифровка Ф.1 Фінансові інвестиції

UAD11301    Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

UAD11401    Розшифрування ряд.1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501    Розшифрування ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи

UAD11601    Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701    Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків

UAD11801    Розшифрування ряд.1200 Ф.1 Необоротні активи, утримувані для продажу та списання

UAD20101    Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати

UAD20201    Розшифровка рядків 010, 2000, 2050 Ф.2

UADDPD01    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності. І Платежі до бюджету та інших фондів

UADPFZ01     Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності

UADRSB01    Розшифровка резерву сумнівних боргів

UADTMS01    Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ

UADVMS01    Внутрішньогрупові розрахунки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Налаштовано відкриття документів реєстру за наявності підключених архівів документів.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Реалізовано можливість зберігання у Корзині вилучених з обробки пакетів звітів модуля Реєстр документів МСФЗ. Для переміщення у Корзину оберіть головний документ пакета та виконайте команду Видалити. Перемістити у Корзину можна пакети, що мають статус: Новий, Готується, Передано на підпис, Підписано.

Зверніть увагу, переміщення у Корзину виконується тільки при видалені пакета звітів, при видаленні певного виділеного підпорядкованого документа пакета виконується остаточне видалення підпорядкованого документа без переміщення у Корзину.

На панелі Фільтр додано можливість відбирати звіти за їх станом за допомогою встановлення відміток:

-     Всі - всі звіти крім видалених;

-     Готується - звіти, що знаходяться у роботі (неперевірені та не відправлені на підпис);

-     Імпортований - пакети звітів, що були імпортовані у реєстр;

-     Помилковий - пакети звітів, які містять хоча б один помилковий звіт;

-     Вірний - пакети звітів, у яких всі документи мають статус Вірний;

-     Корзина - видалені звіти.

За замовчуванням обрано відображення всіх звітів крім видалених.

Реалізовано можливість відновлення пакета документів, що переміщений до Корзини. Для відновлення необхідно виділити рядок головного документа пакета у таблиці модуля та скористатися одним із способів:

-     виконати команду головного меню Правка - Відновити з корзини;

-     обрати команду контекстного меню Відновити з корзини;

-     натиснути кнопку на панелі інструментів.

Первинні документи

Реєстр податкових документів

1.   Налаштовано відбір документів за значенням Порожні у графі Примітка при використанні фільтра панелі інструментів за умови роботи з PostgreSQL.

2.   Відкориговано відображення у реєстрі ПН/РК, які були імпортовані за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт ПН/Дод2 з DBF при використанні PostgreSQL.

3.   Відкориговано розрахунок Реєстраційного ліміту ДПС у разі перенесення РК у Корзину та/або відновлення РК з Корзини. Доопрацювання також виконано у розділі Облік ПДВ - Звірка з реєстраційним лімітом ДПС.

Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Налаштовано відображення панелі Фільтр при встановленні масштабу відображення дисплею у ОС відмінного від 100 %.

Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн)

1.   Додано можливість відбирати документи за допомогою поля Дія на панелі Фільтр (за наявності відповідної відмітки у графі документа Дія):

-     «Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303102, F1303102);

-     «Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303202, F1303202);

-     «Заява щодо ліцензії на виробництво» (J1303303, F1303303);

-     «Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (J1303402, F1303402).

2.   Відкориговано встановлення статусів для других примірників АН, на які були отримані негативні Квитанції №1, за умови використанні PostgreSQL.

Прийом та обробка звітності

Реєстр консолідованих звітів

Відкориговано заповнення поля Рік при консолідації форми S2702116 «50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств».

Довідники

Адресна книга

У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності УкрАвтоДор - ezvit@rou.org.ua. Адреса призначена для відправки звітів виключно по електронній пошті. Також, додано сертифікат для подання звітності до УкрАвтоДор.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2022 р. - 101,6 %.

Експорт та імпорт даних

1.   Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2022 року:

F7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z48     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S48     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS48       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ48       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS48      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2.   Реалізовано експорт квартальних форм в форматі ДКСУ за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2022 року:

F2KD48         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S48     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z48     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S48     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z48     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS48       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ48       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ48       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS48      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM48        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM48    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM48    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM48    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FINB0012     Форма №1-дс Баланс

FINR0012     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FKD20029     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»


64

Повернутися до списку

up up