7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.132

up
05.02.2024
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.132

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023
року No 3460-IX оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2. Для зручного заповнення до форми J0138105 «Додаток 1. Відомості про наявність
земельних ділянок» підключено довідник Господарські одиниці/Акцизні
склади/Земельні ділянки, у таблиці довідника додано поле Вид земельної ділянки.

3. Оновлено довідник Коди регіонів (областей) України.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2023 р. No 506 «Про внесення
змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» додано нові версії бланків,
період подання - І - ІV Квартал. Вперше Декларацій за новими формами подаються за
результатами І кварталу 2024 року:

J0303507 Податкова декларація з туристичного збору

J0313507 Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

F0303507 Податкова декларація з туристичного збору

F0313507 Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 06.10.2023 р. No 528 «Про внесення
змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів»
додано нові версії бланків, період подання - Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0301209 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

J0311209 Додаток до Податкової декларації збору за місця паркування транспортних
засобів

F0301209 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів

F0311209 Додаток до Податкової декларації збору за місця паркування транспортних
засобів

3. На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від
09.11.2023 р. No 1935 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського
товаровиробництва» додано нову версію бланка, період подання - Рік, термін подання - до
20 лютого поточного року:

J0303310 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва

Зміни

Реалізовано можливість перенесення даних із форм попередніх версій J0114923 та J0114924
періоду рік за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенес.
даних з J0114923, J0114924 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

J0114925 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств

Державна служба статистики

Нова форма

Додано нову форму, період подання - Рік, вперше звіти подаються за період Рік 2023:

S2500114 1-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності
промислового підприємства

Зміни

Оновлено контролі:

S1101213 No 1-відходи (річна). Звіт про відходи

S0300310 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). Звіт про умови праці, пільги та
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

S0403515 1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

S1600316 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S0400122 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S1001314 13-зез (квартальна). Звіт підприємства про інвестиції за кордон

S1001016 10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у
2024 р

S0423122 No 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423123 No 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0301120 No 1-ПВ (квартальна). Звіт із праці

S2601006 No 1-послуги (квартальна). Звіт про обсяги реалізованих послуг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми

На виконання наказу Державної служби статистики України від 30.03.2023 р. No 128 «Про
затвердження форм державного статистичного спостереження No 1-ПВ (місячна) "Звіт із
праці" та No 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми в пакеті PROZVI01, початок
дії - з 01.01.2024 р., період подання - І - ІІІ Квартал, Рік:

SS301015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
період подання - І - ІV Квартал:

SS301120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

Зміни

1. Реалізовано контролі та автоматичне заповнення граф 4 та 7 із форми S0301015,
починаючи з І кварталу 2024 р.:

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління

2. Відкориговано контроль по рядках 8020 - 8025 графи 6:

S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

3. Відкориговано контролі по графі 4 поточного періоду із графою 3 звіту за відповідний
період минулого року у зв'язку зі зміною кількості знаків у рядках 2610, 2615, 2650:

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних
Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні
заклади, заповідники, концерти тощо)

Зміни

Додано автоматичний розрахунок для графи 16 розділу ІІ. Нематеріальні активи:

KINP0013 Форма No5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств

Нові форми

1. На виконання наказу Державної служби статистики України від 30.03.2023 р. No 128 «Про
затвердження форм державного статистичного спостереження No 1-ПВ (місячна) "Звіт із
праці" та No 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з
01.01.2024 р., період подання - щомісячно:

MOU31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
період подання - І - ІV Квартал:

MOU31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)
2. На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.09.2023 р. No 264 «Про
затвердження форм державних статистичних спостережень No 2-інвестиції (квартальна)
"Звіт про капітальні інвестиції", No 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних
активів, амортизацію та капітальні інвестиції"» додано нову форму, початок дії - з
01.12.2023 р., період подання - Рік:

MOU01505 2-ОЗ ІНВ (річна) Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію
та капітальні інвестиції

Зміни

1. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі по графах 4 та 7 із форми MOU31015,
починаючи з І Кварталу 2024 року:

MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

2. Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми MOU31015, починаючи
з І Кварталу 2024 року:

MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного
(казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій
Міністерства охорони здоров’я України

Нова форма

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців:

F42VAL50 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування» у формі:

F7KDZM48 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші
міністерства)
- внесено зміни у зовнішній вигляд форми;
- оновлено перевірки та перенесення даних із річної форми F7KDZM49 попереднього року у
періоди І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців поточного року.

Міністерство соціальної політики

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної
політики

Нова форма

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців:

P4_2KD50 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень

Зміни

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про
внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування» у формах:

P7KDS48 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ48 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
- внесено зміни у зовнішній вигляд форм;
- оновлено перевірки та перенесення даних із відповідних річних форм P7KDS49,

P7KDZ49 попереднього року у періоди І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців поточного
року;
- оновлено шаблони вивантаження в Excel.

2. У формі:

PINP0013 Форма No5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
- в таблиці розділу VІ змінено назву графи на У тому числі за строками;
- додано автоматичний розрахунок для графи 16 розділу ІІ. Нематеріальні активи;
- оновлено шаблон для вивантаження звіту в Excel.

3. Внесено зміни у зовнішній вигляд форми:

PING0013 Форма No3-дс. Звіт про рух грошових коштів

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з
діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо
управління такими ризиками

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 682 від 11.12.2023 р. «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року No 1098» додано нові
форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - Рік:

MFPASP08 ПАСПОРТ бюджетної програми

MFZVIT06 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності
Оновлено сертифікат шифрування для збереження звітності за допомогою команди
Зашифрувати та зберегти.

Нові форми

На виконання наказу Державної служби статистики України від 30.03.2023 р. No 128 «Про
затвердження форм державного статистичного спостереження No 1-ПВ (місячна) "Звіт із
праці" та No 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024
р., період подання - щомісячно:

UAD31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
період подання - І - ІV Квартал:

UAD31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

Антимонопольний комітет

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів
Антимонопольного комітету

Нові форми

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 632 від 15.11.2023 р. «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців, Рік:

AM42KD49 Ф No4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень

AM7KDZ49 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

AM7KDS49 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни

Додано автоматичний розрахунок для графи 16 розділу ІІ. Нематеріальні активи:

AMFINP13 Форма No5-дс Примітки до річної фінансової звітності

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни

1. Реалізовано перенесення даних із річної форми FZNDR030 попереднього року у періоди І
Квартал, І Півріччя та 9 Місяців поточного року:

FZNDR031 Ф.No4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних
роботах

2. Додано автоматичний розрахунок для графи 16 розділу ІІ. Нематеріальні активи:
UANP0013 Форма No5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми

На виконання наказу Державної служби статистики України від 30.03.2023 р. No 128 «Про
затвердження форм державного статистичного спостереження No 1-ПВ (місячна) "Звіт із
праці" та No 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024
р., період подання - щомісячно:

UOP31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)
період подання - І - ІV Квартал:

UOP31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна)

Зміни

1. Змінено контроль по середній кількості працівників та середній заробітній платі в полі
Середньооблікова кількість штатних працівників та рядках 8000 граф 4 та 6 із
формами UOP31015 та UOP31120:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

2. Реалізовано контролі та автоматичне заповнення граф 4 та 7 із форми UOP31015,
починаючи з І Кварталу 2024 року:

UOP03006 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

3. Додано розрахунок по рядках 1201 та 1202 графи 6. Значення рядків 1201 та 1202 графи 6
дорівнюють сумам відповідних рядків граф 7 - 10:

UOP00110 Фінансовий план

4. Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми UOP31015, починаючи
з І Кварталу 2024 року:
UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного
(казенного) підприємства

Укрбуд

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма

На виконання наказу Державної служби статистики України від 30.03.2023 р. No 128 «Про
затвердження форм державного статистичного спостереження No 1-ПВ (місячна) "Звіт із
праці" та No 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2024
р., період подання - щомісячно:

UB301015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Доопрацьовано візуальне відображення інформації про підписантів, а також QR-коду, що
містить інформацію про ЄДРПОУ поточного підприємства, повну назву установи, назву звіту,
звітний період, ім'я файлу, для звітів, що містять відповідне поле розробника.

Відповідне поле було додано у формах пакета PROZV102 «Ярлик до пакету Мінекономіки.
Фінансовий та інвестиційний плани» згідно з наказом МЕУ від 02.03.2015 р. No 205 «Про
затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
суб’єкта господарювання державного сектору економіки».

Відображення QR-коду доступне при увімкненій опції QR-код у розділі програми
Адміністрування - Параметри системи - Документообіг - Спосіб візуалізації
інформації про підписантів.

Первинні документи

Налаштування переносу полів для функції створити на основі
Відкориговано механізм імпорту налаштувань переносу полів, що були збережені у файл.

Інтеграція

1. Реалізовано можливість отримання дати останньої операції з документом при використанні
СОМ-методів. В датасет CARD документа, що отримується в COM, додано поле
LASTUPDATE. Значення дати останньої операції з документом в REST API міститься у
відповіді методу /api/Info/GetDocInfo.

2. Доопрацьовано методи M.E.Doc REST API та СОМ:

- у відповідях методів /api/Info/GetPrimaryReestr та GetPrimaryReestr() додано
поле відображення назви контрагента для первинних та звітних документів.
Зверніть увагу, параметри: назва контрагента, ЄДРПОУ та код ІПН залежать від
напрямку руху документа. Для вихідних документів параметри FIRM_ відповідають
підприємству (відправнику), параметри контрагента PARTNER_ відповідають
отримувачу документа. Для вхідних документів параметри FIRM_ відповідають
підприємству (отримувачу), параметри контрагента PARTNER_ відповідають
відправнику документа;

- відкориговано механізм визначення відправника і отримувача для ПН/РК та первинних
документів у методах /api/Info/GetPrimaryReestr та GetPrimaryReestr().

Адміністрування

Сертифікати

Доопрацьовано механізм генерації секретних ключів на захищені носії ІІТ «Алмаз» та
«Кристал». Детально про роботу з носіями ІІТ «Алмаз» та «Кристал» дивіться у розділі довідки
до програми Адміністрування - Управління сертифікатами - Робота з токенами ІІТ
«Алмаз» та «Кристал».

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за грудень 2023 р. - 100,7 %.

Звіти

Реалізовано автоматичне заповнення звітів S0301015 «1-ПВ Звіт із праці (місячна)», S0301120
«1-ПВ Звіт із праці (квартальна)».

Друк документів

Налаштовано запам’ятовування каталогу для збереження файлів при друку документів у PDF із
реєстрів програми.

Прийом пошти

Доопрацьовано перевірку відповідності пароля секретного ключа, який зберігається на
мережевому криптомодулі «Гряда».

Архітектура програми

1. Розширено логування дій користувачів для рівня протоколювання Детальна інформація.

Додано фіксацію подій:

- успішна авторизація користувача у програмі;
- невдала авторизація користувача у програмі;
- завершення роботи користувача з програмою;
- зміна користувача.

У log-файлі зберігається час події, ім'я комп’ютера, ІР-адреса, логін користувача, тип події,
статус події.

2. Виконано перенесення користувацьких параметрів із файлу DMF.AppServer.exe.config у
файл DMF.AppServer.client.config. Реалізовано механізм зчитування параметрів з нового
конфігураційного файлу DMF.AppServer.client.config при запуску утиліт та служби
програми.

3. Реалізовано логування викликів методів REST API. Зверніть увагу, події, пов'язані з
підключенням служби REST API до основної служби програми, логуються у
DMF.WebAppServer та зберігаються у DMF.WebAppServer.log. Виконання та обробка
запитів логується у DMF.AppServer та зберігається у DMF.AppServer.log.

4. Оновлено компоненти для роботи з електронною поштою провайдера Office365 для
підвищення рівня безпеки обробки даних.

Мережевий варіант роботи

Відкориговано відображення статусу роботи Сервісу універсальної автоматичної обробки
документів після перезавантаження служби програми.


151

Повернутися до списку

up up