7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.02.134

up
20.02.2024
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.134

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 31.01.2024 року.
ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

- Довідник No 122/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
- Довідник No 122/2 інших податкових пільг.

2. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
No48 від 19.01.2024 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та
територій України від 26 листопада 2020 року No 290» оновлено:

- Довідник КАТОТТГ;
- довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

3. На виконання наказу Міністерства економіки України від 16 січня 2024 року No 1410 «Про
затвердження Зміни No 13 до національного класифікатора ДК 003:2010» оновлено
довідник Класифікатор професій ДК 003:2010. Довідник використовується при
заповненні Додатка 5 (J0510509, F0510509) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни

1. Додано можливість подання в електронному вигляді форм:

J1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових
зобов’язань та пені

F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових
зобов’язань та пені

2. Реалізовано контроль на введення спеціальних символів у полі Найменування файлу
документу:

J1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

3. Реалізовано можливість перенесення даних із форми FINR0013 за допомогою команди
Виконати додаткову програму обробки - Дані з FINR0013 на вкладці Наступні дії у
вікні відкритого документа:

J0903303 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

4. Оновлено електронний формат .pdf:

F1419103 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про
джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого)
податку та військового збору (відповідь на запит в електронному вигляді)

Державна служба статистики

Зміни

Відкориговано контролі:

S0423122 No 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423123 No 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами для
фіз. осіб

S1617001 51-пас (місячна). Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським
електричним транспортом

S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у
2024 р.

Державна казначейська служба

Нові форми:

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і
пенсійного страхування» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів No
671 від 05.12.2023 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І
Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:


F_42KD48 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

F_42KM48 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

F_7KDS48 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7KDZ48 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7KMS48 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7KMZ48 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FV_42D29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-2д Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FV_42M29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-2м Звіт про надходження і
використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZV_4229 Зведена. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

FZ_M4229 Зведена. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F_7KDB48 Зведена форма Ф No7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F_7KMB48 Зведена форма Ф No7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2. Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України від 26 січня 2024 р. «Про
внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 30.11.2023 р.,
період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FKD22029 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних
надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

FKM22029 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних
надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 671 від 05.12.2023 р. «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року No 632» оновлено
зовнішній вигляд форм:

FKD09029 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FVR7DS29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість
за бюджетними коштами

FVR7DZ29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами

FVR7MS29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість
за бюджетними коштами

FVR7MZ29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами

FZMR7S29 Зведена. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z29 Зведена. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7S29 Зведена. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z29 Зведена. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Єдине вікно

Зміни

Відкориговано контролі:

S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності

Облікові документи

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 29.03.2023 р. No 110-Н «Про
затвердження типових форм документів» додано нові форми без можливості подання в
електронному вигляді, початок дії - з 29.03.2023 р.:
період подання - Рік:

S1400305 Форма 1 (Чорнобиль). Паспорт даних по підприємству, робітники якого
отримують компенсаційні виплати та допомоги
період подання - щомісячно:

S1400406 Форма 2 (Чорнобиль). Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій
та допомоги і наданням пільг

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних
Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні
заклади, заповідники, концерти тощо)

Нові форми

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і
пенсійного страхування» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів No
671 від 05.12.2023 р.) додано нову форму, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І
Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

K_42KD48 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень

2. Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України від 26 січня 2024 р. «Про
внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування» додано нову форму, початок дії - з 30.11.2023 р.,
період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MKPDOD22 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних
надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 671 від 05.12.2023 р. «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року No 632» оновлено
зовнішній вигляд форм:

K7KDS48 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ48 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій

Міністерства охорони здоров’я України

Зміни

1. Реалізовано контролі з формами F2KD48, F4_1KD48, F_42KD48, за умови якщо звіт
створено в періодах І Квартал, Півріччя, 9 Місяців 2024 року:

FOZ24D06 Ф.Noоз-2д/4д. Звіт про виконання показників плану використання
бюджетних коштів

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 671 від 05.12.2023 р. «Про
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року No 632»
внесено зміни у зовнішній вигляд форми:

F42VAL50 Ф No4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

Міністерство соціальної політики

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної
політики

Нова форма

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України від 26 січня 2024 р. «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного
страхування» додано нову форму, початок дії - з 30.11.2023 р., період подання - Місяць, І
Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

PKDDOD22 Додаток 22. Довідка про надходження та використання окремих власних
надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 671 від 05.12.2023 р. «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року No 632» оновлено
зовнішній вигляд форм:

P4_2KD50 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень

PKD09029 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. No 632 «Про внесення
змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і
пенсійного страхування» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів No
671 від 05.12.2023 р.) додано нові форми, початок дії - з 01.01.2024 р., період подання - І
Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

U4_2KD48 (НААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

U4_2VL48 (НААН) Ф No4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги

2. Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України від 26 січня 2024 р. «Про
внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного
соціального і пенсійного страхування» додано нову форму, початок дії - з 30.11.2023 р.,
період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UANDOD22 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних
надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі

Зміни

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 671 від 05.12.2023 р. «Про внесення

змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року No 632» оновлено
зовнішній вигляд форм:

U7UKDS48 (НААН) Ф No7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ48 (НААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни

Внесено зміни до умов контролю по рядку 2012 графи 4:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Відкориговано відкриття Реєстру звітів за умови заповнення поля Примітка у будь-якому з
документів максимальною кількістю символів.

Первинні документи

Реєстр електронних документів

1. Налаштовано можливість редагування отриманого документа у відкритому вигляді.


2. Відкориговано механізм експорту ярликів та приміток до пов'язаних документів, якщо
серед експортованих пов’язаних документів є документи з вкладеннями.

Облік ПДВ

Аналітичні довідки - Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч.
ризиковими)

Доопрацьовано аналіз всіх наявних Таблиць даних платника ПДВ по певному коду
УКТЗЕД/ДКПП для врахування в Аналітичній довідці.

Банківський модуль

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

Реалізовано відображення інформації про документи, що були прийняті із зауваженнями. У
реєстрі розділу додано колонки:
- No Запису - містить порядкові номери рядків Повідомлень;
- Стан обробки - відображає стан: Прийнято, Відхилено або Помилка <код помилки>
для певного рядка, номер якого зазначено у колонці No Запису.

На панелі Стан додано фільтр Прийнято із зауваженнями для перегляду інформації про
документи, які були прийняті із зауваженнями.

Для документів, надісланих у 2024 році, «Квитанції No 2» для яких були отримані у попередніх
версіях програми, стан обробки буде встановлено автоматично.

Довідники

Реєстр бланків

Для зручного налаштування лічильника бланка додано можливість швидкого вибору всіх
періодів на вкладці Додатково у вікні налаштувань Властивості бланка. Для швидкого
вибору всіх періодів встановіть відмітку у заголовку таблиці.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за січень 2024 р. - 100,4 %.
167

Повернутися до списку

up up