7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Деякі деталі заповнення податкових накладних

up
27.04.2017

Пропонуємо  огляд  окремих  особливостей  заповнення  нової  ПН  з  урахуванням  роз’яснень  контролюючих  органів.

1. Як  правильно  визначити  код  послуги  за  ДКПП  у  податковій  накладній?

При  визначенні  кодів  товару  за  УКТ  ЗЕД  та  коду  послуги  за  ДКПП  важливо  пам’ятати,  що  згадані  класифікатори,  як  УКТ  ЗЕД,  так  і  ДКПП,  узгоджені  із  класифікацією  видів  економічної  діяльності  за  КВЕД. 

Згідно  визначення,  наведеного  у  Національному  класифікаторі  України  КВЕД,  «Продукція  -  це  результат  економічної  діяльності.  Це  загальний  термін,    який  використовують  як    для    позначення    товарів,    так    і  послуг».  Також  сказано,  що  «продукція/послуга  -  це  результат  окремого  виду  економічної  діяльності  відповідно  до  КВЕД,  тобто  кожному  угрупованню  видів  економічної  діяльності  за  КВЕД  на  ієрархічних  рівнях  "секція  -  клас"  відповідає  угруповання  (одне  чи  кілька)  продукції,  яка  є  результатом  його  виконання». 

Таким  чином,  зазначаючи  у  податковій  накладній  код    послуги,  переконайтесь,  що  він  відповідає  кодові  виду  діяльності  підприємства  за  КВЕД. 

Про  це,  зокрема,  йдеться  у  консультації,  розміщеній  на  веб-сторінці  ГУ  ДФСУ  у  Дніпропетровській  області.  

2. Коли  можна  не  вказувати  коди  УКТ  ЗЕД?

Код  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД,  а  для  послуг  -  код  послуги  згідно  з  ДКПП,  не  зазначаються  у  разі  складання  податкових  накладних  не  за  операціями  з  постачання  товарів/послуг,  а  з  метою  нарахування  податкових  зобов’язань  відповідно  до  пункту  198.5  статті  198  Кодексу  та/або  статті  199  Кодексу  (за  товарами/послугами,  необоротними  активами,  під  час  придбання  або  виготовлення  яких  суми  податку  були  включені  до  складу  податкового  кредиту,  у  разі  якщо  такі  товари/послуги,  необоротні  активи  призначаються  для  використання  чи  починають  використовуватися  в  неоподатковуваних  операціях).

Таке  роз’яснення  міститься  у  листі  ДФСУ  від  20.01.2017  р.  №  1312/7/99-99-15-03-02-17  «Про  особливості  складання  податкових  накладних,  починаючи  з  1  січня  2017  року».

3. Який  код  слід  вказувати  у  податковій  накладній  при  здійсненні  операцій  з  переробки  давальницької  сировини  –  код  УКТ  ЗЕД  виготовленого  з  такої  сировини  товару  чи  код  послуги  з  переробки  за  ДКПП?

При  здійсненні  операцій  з  переробки  давальницької  сировини,  що  відповідають  визначеним  у  пп.  14.1.134  Податкового  кодексу,    право  власності    на  сировину    і  на  вироблену  з  неї  готову  продукцію  належить  замовникові    на  всіх  етапах,    тому  операції  з  передачі  сировини  виконавцеві  для  переробки  і  передачі  виконавцем  готової  продукції  замовникові  не  є  постачанням  і,  відповідно,  не  є  й  об'єктом  обкладення  ПДВ  (пп.  14.1.191,  п.  185.1  ПКУ).  Виконавець  послуг  з  переробки  давальницької  сировини  нараховує  податкові  зобов'язання  на  вартість  послуг  з  переробки  давальницької  сировини,  тому  в  ПН  слід  зазначити  код  послуги  згідно  з  ДКПП.  Такі  роз’яснення  надано  податківцями  у  категорії  101.06  ЗІР  та    листі    ДФС  від  16.02.17  р.  №  3238/6/99-95-42-02-15.

При  визначенні  конкретного  коду  ДКПП  пам’ятайте  про  взаємозв’язок    класифікаторів  КВЕД,  УКТ  ЗЕД  та  ДКПП,  про  що  ми  писали  в  п.1.    У  нагоді  стануть  також  Методологічні  основи  та  пояснення  до  позицій  Класифікації  видів  економічної  діяльності  КВЕД-2010,  затверджені  наказом  Держкомстату  від  23.12.2011  №  396,  зокрема  розділ  3.3,  який  описує  правила  класифікації  специфічних  видів  діяльності,  у  тому  числі  –  «Види  діяльності,  що  виконуються  за  винагороду  або  на  основі  контракту,  залучення  зовнішніх  ресурсів».  http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kved.htm

4. Які  коди  вказувати  у  ПН,  коли    товар  продається  в  наборі  чи  комплекті  -    код  УКТ  ЗЕД  кожного  окремого  елементу  набору  чи  код  УКТ  ЗЕД  комплекту?

Податківці  в  ЗІР  (категорія  101.17)  радять  у  податкових  накладних  на  постачання  товарів  у  наборі/комплекті  розписувати  номенклатуру  товарів,  що  входять  у  набір/комплект,  із  зазначенням  їх  кодів  УКТ  ЗЕД  (10-значного  для  підакцизних  товарів  і  не  менше  4  знаків  для  інших).

5. Який  порядок  зазначення  коду  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД  в  підсумковій  податковій  накладній 

Відповідь  на  це  питання  містить  роз’яснення,  опубліковане  на  офіційному  веб-сайті  ДФС  у  Дніпропетровській  області.  У  верхній  лівій  частині  податкової  накладної,  яка  складається  за  щоденними  підсумками  операцій,  робиться  відповідна  помітка  «X»  і  зазначається  тип  причини  «11»,  у  рядку  «Отримувач  (покупець)»  зазначається  «Неплатник»,  а  в  рядку  «Індивідуальний  податковий  номер  покупця»  відображається  умовний  ІПН  «100000000000»  (п.  8  та  п.  12  Порядку  заповнення  податкової  накладної,  затвердженого  наказом  Мінфіну  України  від  31.12.2015  р.  №1307).

У  графі  «Номенклатура  постачання  товарів/послуг  продавця»  податкової  накладної  платник  податку  згруповує  товари/послуги  за  групами,  що  відповідають  певному  коду  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД/коду  послуги  згідно  з  ДКПП.  При  цьому  графи  4,  5,  6  та  7  не  заповнюються.

При  цьому,  крім  випадків  постачання  підакцизних  товарів  і  товарів,  увезених  на  митну  територію  України,  платник  має  право  зазначати  код  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД  або  код  послуги  згідно  з  ДКПП  не  повністю,  але  не  менш  ніж  чотири  перших  цифри  відповідного  коду.

Податківці  нагадують,  що  неправильне  визначення  реквізиту  «код  товару  згідно  з  УКТ  ЗЕД»  зведеної  податкової  накладної,  складеної  на  неплатника  ПДВ,  може  бути  причиною  неприйняття  такої  податкової  накладної  в  електронному  вигляді.

6. Який  код  зазначати  в  податковій  накладній  в  разі  постачання  теплової  енергії?

На  офіційному  веб-сайті  ДФС  у  Дніпропетровській  області  розміщено  роз’яснення,  згідно  якого  в  податковій  накладній,  складеній  у  разі  постачання  теплової  енергії,  яке  здійснюється  на  підставі  договору  купівлі-продажу,  потрібно  вказувати  умовний  код  товару  «00401»,  передбачений  для  теплової  енергії  у  Переліку  умовних  кодів,  оприлюдненому  на  офіційному  веб-сайті  ДФСУ  України.   

На  думку  податківців,  відображення  в  податкових  накладних  коду  послуги  3530  «Постачання  пари  та  кондиційованого  повітря»  згідно  з  ДКПП  не  відповідає  нормам  чинного  податкового  законодавства,  оскільки  відповідно  до  положень  ПКУ  операції  з  постачання  теплової  енергії  визначено  як  «постачання  товарів».


1618

Повернутися до списку

up up