7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Нові критерії для зупинки реєстрації ПН/РК

up
29.11.2017

Нові критерії для зупинки реєстрації ПН/РК

17 листопада 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.11.2017 №926  «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Зокрема, викладено в новій редакції вимоги щодо інформації, яку  платник податку має право подати до ДФС за встановленою формою та терміну її розгляду.  

Так, згідно внесених змін, платник ПДВ має право подати Таблицю даних платника податку (далі – Таблицю) із вказанням:

  • видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
  • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
  • кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Таблиця подається із поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку. Подана Таблиця розглядається ДФС України протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.

Зверніть увагу!

З’явився новий критерій блокування (підпункт 3 пункту 6 Критеріїв), стосовно розрахунків коригування. Відтепер розрахунок коригування може бути заблокований, якщо:

  •  передбачається зміна вартості товару (послуги) більш ніж у два рази (тобто якщо ціна товару (послуги), зазначена в ПН, до якої подається РК, змінюється більш ніж удвічі);
  • змінюється номенклатура товарів на рівні перших чотирьох цифр згідно з УКТЗЕД або послуг на рівні перших двох цифр згідно з ДКПП (тобто змінюється номенклатура, вказана у податковій накладній).

Крім того, Змінами визначено, в яких випадках інформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу та в яких випадках інформація за встановленою формою не враховується.

Так, згідно пунктом 3 Критеріїв, автоматично враховується інформація, яка подана:

«платниками - сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та/або сільськогосподарськими підприємствами, які на 31 грудня 2016 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року), що мають власні (право власності/користування) та/або орендовані земельні ділянки, загальна площа яких понад 200 га включно (станом на 01 січня 2017 року), що задекларовані до 20 лютого 2017 року, та у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника, та у ній зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів:

01 

живі тварини;

03 

риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

04

молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені;

07

овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;

08

їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;

10

зернові культури;

12

насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж;

платниками, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у підпункті 4 пункту 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D>0,02, P < Pм × 1,3, та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних / розрахунках коригування, складених з 01 січня 2017 року в Реєстрі, зазначених в інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, становить більше 25 відсотків загального обсягу постачання за період з 01 січня 2017 року.».

Зверніть увагу!

Змінами передбачено, що значення показників D і Р розраховується органом ДФС автоматично кожного 10-го числа календарного місяця, що настає за звітним.

У той же час, абзац 8 підпункту 4 пункту 5 Критеріїв передбачає право Комісії ДФС прийняти рішення про неврахування інформації, наданої платником за встановленою формою, у разі отримання відомостей про недостовірність поданої платником ПДВ інформації. Якщо така інформація була врахована системою Моніторингу автоматично, після прийняття Комісією ДФС відповідного рішення така недостовірна  інформація не підлягає автоматичному врахуванню.

Роз’яснення податківців щодо застосування оновлених критеріїв оцінки ризиків СМ КОР розміщене на офіційному веб-сайті ДФСУ.

Принагідно звертаємо увагу наших читачів на повідомлення податківців про чергове внесення змін до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які у відповідності до підпункту 1 пункту 6 Критеріїв, визначаються ДФС та застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування.

Вказаними змінами, внесеними наказом ДФС України від 26.10.2017 року № 708,  зазначений Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом ДФС України від 30.06.2017 № 461,  доповнено такими кодами:

4301 – сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103;

4302 – хутрова шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303.


582

Повернутися до списку

up up