7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 10.01.205

up
04.12.2017
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.205

Оновлення завантажується автоматично через програму


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.205

НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба

F2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV36 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

FRD12027 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

FRD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FRD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

FRD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

FRD25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25S28 Додаток 25 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD25Z28 Додаток 25 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD26S17 Додаток 26 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26Z17 Додаток 26 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD27017 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FRD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD29017 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

F2KM36 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KM1S36 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z36 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS36 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості

FRM21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRM25S27 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM25S28 Додаток 25 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM25Z27 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM25Z28 Додаток 25 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

ДФСУ приведено схеми контролю XSD у відповідність до діючого формату (стандарту) електронного документа без зміни версії документа:

J0104507 Розрахунок суми, що підлягає внесенню до державного бюджету підприємством-монополістом у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці

J0105002 Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат

J0198002 Додаток 1. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку

J0198102 Додаток 2. Звіт про цільове використання сум податку зі спеціального рахунку

J0202504 Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

J0206202 Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.

J0206602 Розрахунок прогнозної потреби спирту

J0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя

J0206805 Довідка про цільове використання спирту етилового

J0208003 Довідка виробника лікарських засобів про цільове використання спирту етилового

J0208602 Довідка про отримання спирту етилового

J0208701 Перелік лікарських засобів, для виготовлення яких використовується спирт етиловий, та їх відпускна ціна

J0208801 Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

J0500203 Ф. № ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

J0525002 Довідка про використані розрахункові книжки

J0601402 Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

J0700101 Довідка про проведення декларування валютних цінностей

J0700205 Декларація про валютні цінності

J0700301 Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

J0700601 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F0100701 (кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

F0103701 Дод 2. Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту

F0202504 (кв, рік) про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

F0206202 Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у результаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.

F0206705 Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя

F0206805 Довідка про цільове використання спирту етилового

F0208801 Довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору

F0500203 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

F0525002 Довідка про використані розрахункові книжки

F0601402 Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів

F0700101 Довідка про проведення декларування валютних цінностей

F0700205 Декларація про валютні цінності

F0700301 Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

F0700601 Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

Державна служба статистики

S1500112 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S3200308 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд

S2000005 12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S1100111 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S2702311 24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S1101012 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

Державна казначейська служба

FDPLAZ01 Довідка про зміни до плану асигнувань

FINB0001 Форма №1-дс Баланс

FINR0001 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

S3000108 Фінансовий план підприємства

S3000308 Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано процес входу користувача у підприємство.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

  • Відкоригована процедура відправки документа у закритому вигляді, що виконується за допомогою команди меню Відправити – Відправити в ДФС.
  • Доопрацьовано імпорт документів у форматі zdi з некоректно вказаною датою періоду.

Автоматична обробка документів

Оптимізовано процес приймання пошти під час автоматичної обробки. Зміни також реалізовані у сервісі Універсальної автоматичної обробки.

Звітність

Реєстр звітів

У рядках Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК (J1312602, F1312602) у графі Примітка реалізовано відображення дати та номеру ПН/РК, для яких було створене та відправлене Повідомлення.

Єдиний внесок

Відкориговано додавання співробітника у Додатку 4 Таблиця 6 (J3040611, F3040611) після імпорту з ДБФ.

Адміністрування

Сертифікати

Змінено процедуру формування рахунку на продовження терміну дії сертифікатів.

Рахунок D010120 заповнюється автоматично та виписується на продовження всіх сертифікатів, для яких виконуються умови продовження. Термін дії сертифікатів – 2 роки, встановлюється автоматично. Створений рахунок відкривається у окремій вкладці.

Зарплата

Звіти

У звіті ЄСВ в полі ІПН реалізовано автоматичне проставлення літер БК та П для співробітників, які відмовились від ідентифікаційного коду, або використовують id картку.

Налаштування

  • Додано довідник Прожитковий мінімум (діти)
  • Виправлено розрахунок видів оплат: Надбавка за ранг, Вислуга років від фактично відпрацьованих днів/годин.
  • Виправлено розрахунок Доплата за роботу в вихідні дні, Доплата за роботу в святкові дні, Доплата за роботу в вечірній час, Доплата за роботу в нічний час, Доплата за роботу в надурочний час від планових днів/годин та окладу
  • Відкориговано розрахунок виду оплати Доплата до мінімальної зарплати при перевищенні фактичного часу роботи над плановим

561

Повернутися до списку

up up