7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 10.01.211

up
18.01.2018
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.211
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.211

Завантажити

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S1001402      2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

S1605110      51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S2105109      51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0800108      1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

S0800207      1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2701412      21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S0500510      5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

КМДА

KMDABR01     Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMR2KD36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM301111     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KM43D136     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR41D36     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D36     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D36     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7D1S36     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1Z36     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMR7DB36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS36     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DZ36     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMD09017     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10017     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KMD11017     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12017     Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

KMD12027     (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

KMD13017     Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

KMD14017     Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

KMD15017     Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

KMD16017     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD17017     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KMD18017     Додаток 18 Довідка про депозитні операції

KMD19017     Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD20017     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення

KMD21017     Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KMD22017     Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD23S17     Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD23Z17     Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD24017     Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів

KMD25S27     Додаток 25 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD25Z27     Додаток 25 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KMD26S17     Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD26Z17     Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KMD28017     Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"

KMD29017     Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

KMFB0002      Форма №1-дс Баланс

KMFR0002     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002     Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002      Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002      Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності   

KMR2KM36    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41M36    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42M36    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43M36    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43M136     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

KMR7MB36    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS36    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z36     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S36     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

МОЗ України

F2KDMN36     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP36      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)

F41VAL36       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

F42VAL36       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

F43_IM36      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM36      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FRD25MZ8     Додаток 25 (заг.ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) (інші міністерства)

ДФС (бюджет)

FSUFR003      Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

  1. Доопрацьоване автоматичне перенесення даних по коду КОАТУУ з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок – Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за допомогою програми користувача «Перенес. даних з J0138101».
  2. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних для періоду «Рік» з попередньої версії форми J0602005 у нову версію J0602006 Податкова декларація з плати за землю .

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0602006 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки – Дані з J0602006 (рік 2017).

Перенесення даних виконується згідно відмітки в полі «Земельний податок» чи «Орендна плата» та коду КОАТУУ.

Зверніть увагу! Спочатку виконайте автоматичне перенесення даних із старої форми у нову, а вже потім, за потреби, додайте вручну необхідні дані.

Інакше, під час перенесення даних інформація, що була внесена вручну у таблиці нової форми, видаляється.

Державна казначейська служба

FK0SHM12     (Місцевий бюджет) Кошторис

FINV0002       Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ДФС (бюджет)

FSFINR02       Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFING02       Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FSRD1317      Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на

FSRD1217      Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

Звітність державних підприємств

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

MK881001     Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001     Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001     Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

MK885001     Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

КМДА

KM105007     Ф5. Примітки до річної звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Відновлене створення інших первинних документів на основі сформованих.


317

Повернутися до списку

up up