7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 10.01.216

up
15.02.2018
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.216
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.216

Завантажити

ДОВІДНИКИ

У довіднику Причини звільнення, що підключений у формі ЄСВ Додаток 4 Таблиці 5 (J3040511, F3040511), внесено зміни у статті КЗпПУ:

  1. у ст. 36 п. 5 КЗпПУ (поважн. прич.) найменування замінено на «Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду»;

  2. у ст. 36 п. 7 КЗпПУ (пп.в п.3, пп.є п.6, пп.є п.7 ст. 26 ПВОіВС) найменування замінено на «Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням)»;

  3. у ст. 36 п. 7.1 КЗпПУ найменування замінено на «Укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам ЗУ «Про запобігання корупції».

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Збільшено кількість символів до 10 у графі 9 (динамічні рядки) форми:

M100204
Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

  1. KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

  2. Відкориговано заокруглення значень у графі 6 рядка 200:

KM300308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства

Реалізовано перевірку форм у межах одного пакету за ознаками державний та місцевий:

KMFB0002 Форма №1-дс Баланс

KMFR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

Реалізовано відображення ознаки державний або місцевий перед назвою звіту у таблиці розділу Реєстр звітів.


197

Повернутися до списку

up up