7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Оголошується набір слухачів на курс "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України" на 21.05.18

up
04.05.2018

Зміст курсу:
 • Вступ
 • Концепція прикладного рішення
 • Призначення, область застосування і рамки прикладного рішення
 • Ключові характеристики прикладного рішення
 • Базові принципи автоматизації
 • Загальносистемні механізми і принципи
 • Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи
 • Користувачі: управління списком і налаштуваннями
 • Обмеження доступу до інформації
 • Інтерфейси
 • Налаштування системи
 • План рахунків
 • Документообіг
 • Хронологічні механізми
 • Облік запасів
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Основні господарські схеми і процеси
 • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
 • Продаж товарно-матеріальних цінностей
 • Складські операції
 • Опціональні господарські схеми і процеси
 • Облік бланків суворої звітності
 • Облік тари
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля
 • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Концепція підсистеми
 • Принципи та механізми реалізації
 • Нормативно-довідкова інформація
 • Документообіг товарно-грошових господарських операцій
 • Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків
 • Акт звірки взаєморозрахунків
 • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ
 • Звітність підсистеми
 • Облік грошових коштів
 • Концепція підсистеми
 • Принципи та механізми реалізації
 • Облік рухів безготівкових грошових коштів
 • Облік рухів готівкових грошових коштів
 • Звітність підсистеми
 • Облік операцій з іноземною валютою
 • Основні принципи і механізми обліку
 • Взаєморозрахунки м контрагентами в іноземній валюті
 • Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний» ПДВ
 • Реалізація ТМЦ на експорт
 • Облік грошових коштів в іноземній валюті
 • Валютний підзвіт
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Оперативний податковий облік
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку
 • Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Реєстрація податкових накладних
 • Податковий облік ТМЦ
 • Облік нормованих валових витрат
 • Контроль податкового обліку
 • Облік єдиного податку
 • Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів
 • Концепція підсистеми
 • Загальна нормативно-довідкова інформація
 • Підсистема «Основні засоби»
 • Підсистема "Малоцінні активи»
 • Підсистема «Нематеріальні активи»
 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
 • Концепція підсистеми
 • Загальні принципи і механізми обліку
 • Облік кадрів
 • Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку
 • Виплата заробітної плати в обліку
 • Відображення в «1ДФ» доходів, які не є заробітною платою
 • Звітність підсистеми
 • Облік доходів і витрат
 • Загальні принципи і механізми обліку доходів
 • Загальні принципи і механізми обліку витрат
 • Визначення та облік фінансових результатів
 • Поточні доходи, витрати і фінансовий результат
 • Облік витрат майбутніх періодів
 • Витрати з податку на прибуток
 • Облік виробничої діяльності
 • Концепція підсистеми
 • Принципи та механізми реалізації
 • Процеси і господарські операції
 • Звітність підсистеми
 • Визначення результатів діяльності та закриття періоду
 • Звітність та сервісні механізми
 • Регламентована звітність
 • Контрольні механізми
 • Сервісні механізми
 • Методика початку роботи
 • Запаси
 • Розрахунки з контрагентами
 • Грошові кошти
 • Доходи / Витрати
 • Виробництво
 • Податковий облік
 • Заробітна плата
 • Необоротні активи
 • Основний практикум
 • Практикум додаткові завдання229

Повернутися до списку

up up