7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.004

up
22.06.2018Оновлення завантажується автоматично через програму

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.004
ФОРМИ
Державна казначейська служба
Новий звіт початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:
F2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV38 Ф No2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F43KD138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами F7KDB38 Зведена форма No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за
FZV71S19 Зведена Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZV71Z19 Зведена Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR4119 Зведена Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4219 Зведена Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVR4319 Зведена Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVR7S19 Зведена Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z19 Зведена Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами
F2KM38 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM38 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM38 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM38 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F43KM138 Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F7KM1S38 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z38 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KMB38 Зведена форма No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS38 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ38 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKM20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM24S31 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24Z31 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM24S32 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)
FKM24Z32 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)
FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і
використання інших надходжень
FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і
використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за
окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за  розвитку регіонів
FS7D1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSDKRK02 Довідка про курсову різницю
FSFINB04 Форма No1-дс Баланс
FSFINR04 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
FSFVK002 Фактичні видатки
FSKD1019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSKD1619 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що
перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSKD1719 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSKD1819 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD2019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSKD2119 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSKD2319 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FSKD2719  Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSUFK005 Управлінська форма 3
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА  ВІДОМСТВ
Міністерство соціальної політики Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна  звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:
P2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як лата за послуги
P4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
PKD09019 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
PKD10019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
PKD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
PKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
PKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про

Державний бюджет України
PKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
PKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
PKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
P7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PINR0004 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
PINB0004 Форма No1-дс Баланс
Міністерство охорони здоров’я
Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих
організацій Міністерства охорони здоров’я України
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:
F2KDMN38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду (інші міністерства)
F41DEP38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)
F41VAL38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)
F42VAL38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)
F4_3IM38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)
F7KDZM38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)
FDMIN198 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству
культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:
K2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_1KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K43KD138 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KKD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що
перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
KKD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD21019 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,
які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KKD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
KKD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську  заборгованість за видатками
KKD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт
установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:
U2UKD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD38 (УААН) Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41VAL38 (УААН) Ф No4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD38 (УААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL38 (УААН) Ф No4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD38 (УААН) Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD38 (УААН) Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDS38 (УААН) Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ38 (УААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZNDR021 Ф.No4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
Зміни:
1. N2000213 Додаток Б форма 4 - наука U3_105 (УААН) Ф No3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:
FS2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FS42KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FS43KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FS44KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSD24S30 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську
заборгованість за видатками
FSD24Z30 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FSDKRK02 Довідка про курсову різницю
FSFINB04 Форма No1-дс Баланс
FSFINR04 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
FSFVK002 Фактичні видатки
FSKD1019 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FSKD1619 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FSKD1719 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
FSKD1819 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
FSKD2019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FSKD2119 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FSKD2319 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FSKD2719 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FSUFK005 Управлінська форма  3
417

Повернутися до списку

up up