7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.005

up
03.07.2018

Оновлення завантажується автоматично через програму

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.005
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. У довідник  Періоди подання звітності, що підключений у формах пакету FRZVIT01, додано значення:
  - 1 квартал 2017;
  - 2 квартал 2017;
  - 3 квартал 2017;
  - 4 квартал 2017.
2.Оновлений Довідник податкових пільг. ДФСУ затверджені нові довідники пільг станом на 19.04.2018 року, а саме:
  - Довідник 88/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 - Довідник No 88/2 інших податкових пільг.
3. Внесені зміни у довідник Статус підприємства. Довідник використовується у формі  SM100204 пакету PROZVI01 розділу Звітність державних підприємств:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що  належать  до сфери управління

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Нові звіти
1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018 No 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року No 21»
реалізовано нові форми звітів. Початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - залежно від звітного періоду, що застосовується. Вперше мають застосовуватися при звітуванні за червень 2018 р. (а для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, - за ІІ квартал 2018 р.):
J0200120 Податкова декларація з ПДВ
J0200520 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215220 Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)
J0200620 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299320 Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів
J0215720 Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор.
активів в оподатк. операціях (Д7)
J0215820 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при
зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)
J0215320 Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ.
підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)
J0215920 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45  підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
J0299720 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
J0215520 Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров.
як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.
J0215620 Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання
ПН та РК
J0217020Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок
F0200120 Податкова декларація з ПДВ
F0200520 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0215220 Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
F0200620 Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0299820 Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
F0215120 Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
F0299320 Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів
F0215720 Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор.
активів в оподатк. операціях (Д7)
F0215820 Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при
зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)
F0215320 Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ.
підтримку с\г України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)
F0215920 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом
45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України
F0299720 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
F0215520 Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров.
як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.
F0215620 Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК
F0217020 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

Для нових форм реалізовано можливість експорту даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у форми звітності з ПДВ по виконанню команди
Створити пакет звітів на вкладці Наступні дії.

2.На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 року No 309 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної
інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України» реалізовано нові форми:
Початок дії - з 01.07.2018 р.; подання -за потреби:
J1314001 Запит на отримання публічної інформації
F1314001 Запит на отримання публічної інформації
Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна довідка  - Створити - Іншу довідку.3. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.04.2018 року No 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» реалізовано нову форму, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - за потреби:
J0147702 Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Зміни:
1.Реалізовано інформаційне повідомлення (необов'язкову перевірку) для поля Причина коригування, якщо у полі міститься значення, відмінне від дозволених:
J1201209 Додаток No2
F1201209 Додаток No2

2. Додане попередження щодо обов’язкового заповнення колонки Позначка у формі:
J1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації
F1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру
отримувачів бюджетної дотації
Державна служба статистики
Нові звіти початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щоквартально:
FD301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
FD301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Державна казначейська служба
Зміни:
FK0SHT12 Кошторис
FK0SHM12 (Місцевий бюджет) Кошторис

ДСЗУ
Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щомісячно.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2018 р. «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нову форму:
C0301511 Довідка про виконання р оботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Новий звіт
У пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - 01.04.2018,  період подання  - як у головному документі:
SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово - господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
Зміни:
1. Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 -6080 графи 4 форми:
S3000308 Показники виконання фінансового плану даними з форм:
S0100113 Ф1. Баланс
S0110011 1-м, 2 -м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

2. Відкоригований інформаційний контроль заповнення графи 4 та графи 7 у формі:
SM100305 Дод.3. Соціально - економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управлінняза умови відсутності форми:
S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3. Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням при контролі
значення рядка  Усього щодо суб’єкта управління (1+2), у тому числі за групами
підприємств у консолідованому звіті:
SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що
належать

4. Для вказаних форм реалізовано перенесення даних із відповідних форм Міністерства оборони (MOU10111, MOU20211, MOU30308, MOU40406, MOU50005, MOU00107, MOU31011, MOU31114, MOU02003, MOU05103, MOU05203, MOU08002, MOU09102, MOU09202, MOU09302, MOU09402, MOU09603, MOU09703, MOU10002, MOU11002, MOU12002):
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
S3000108 Фінансовий план підприємства
SS301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать
до сфери управління
SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів
підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
SM100803 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово - господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна
SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди
державного майна суб'єкта управління
SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно
передачі державного майна суб'єкта управління
SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта
управління
SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо
вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору
економіки
SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів
Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову
програму обробки  - Дані з ...  у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії.

5. Реалізовано перенесення даних по рядках 1201 та 1202 таблиці 1 у форму:
S3000308 Показники виконання фінансового плану із відповідної форми Міністерства оборони:
MOU00307 Показники виконання фінансового плану Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з MOU00307 у вікні відкритого документа S3000308 на вкладці
Наступні дії.

6.Повідомлення про помилку замінене на інформаційне повідомлення при контролі
заповнення поля, що містить прізвище підписувача документа, у формах пакету PROZVI01:
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал
SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності
SS106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за
сегментами"

7. Реалізовано можливість імпорту даних формату XLS для Міненерговугілля та Міністерства аграрної політики у періоді квартал для форм пакету PROZVI01:
SS100113 Ф1. Баланс
SS100213 1 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки
- Імпорт з XLS для Мін. енерго(Імпорт з XLS для Мінагро) у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії.

8. Додано поле Аудиторський висновоку формі:
PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРУ.

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:
KINB0004 Форма No1 - дс Баланс
KINR0004 Форма No2 - дс Звіт про фінансові результати
НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково - дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України Новий звіт Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:
NOIZRZ01 Збирання ранніх зернових Зміни:
1. Реалізовано автоматичне заповнення полів з назвою організації та області у формах:
NOISAN01 Сортовий аналіз
NOIYRI01 Реалізація ярі
NOIROZ01 Реалізація озимі
NOIRVP01 Реалізація та ціни
2. Реалізовано функцію автоматичного відображення періоду подання звіту перед його назвою. Період, вказаний при заповненні звіту, автоматично відображається перед назвою звіту у закритому вигляді:
NOIBN001 Банкрути
NOIKOB01 Картопля та овоче-баштанні
NOIKOK01 Кормові культури
NOIMT201 МТР 2
NOIMTP01 МТР
NOIPOZ01 Посів озимих
NOIPYZ01 Посів ярих зернових
NOISOZ01 Стан озимих
NOITEH01 Технічні
NOIZBP01 Збирання пізніх культур
NOIZBR01 Збирання ранніх культур
NOICSF01 Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села.
NOIRVP01 Реалізація та ціни

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської  державної адміністрації Нові звіти початок дії  - з 01.01.2018 р.; період подання - 2 -й квартал; термін подання звітності - до 15.07.2018 р.:
KMFINB02 1. Форма No1-дс Баланс
KMFINR02 2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
KMPFOZ01 3.Інформація про наявність і рух основних засобів
KM2KM037 5. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду
KM2KD037 6. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду
KM41KM37 9 . Ф No4 -1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
KM41KD37 10. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
KM42KM37 11. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
KM42KD37 12. Ф No4 - 2д  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
KM43KM37 13. Ф No4 - 3м Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
KM43KD37 14. Ф No4 - 3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
KM43M137 15. Ф No4 - 3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KM43D137 16. Ф No4 - 3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
KM44KD37  17. Ф No4 - 4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на  виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку
регіонів
KM7KMS37 18. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KM7KDS37 19. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KM7KMZ37 20. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KM7KDZ37 21. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMZV7S37 22.  Зведена форма Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KMZV7Z37 23. Зведена форма Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами
KM7M1Z37 24. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7D1Z37 25. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7D1S37 26. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KMZ71S37 27. Зведена форма Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за
окремими програмами
KMZ71Z37 28. Зведена форма Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за
окремими програмами
KMP21019 34. Додаток 21. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,
які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
KMD27019 42. Додаток 27. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість
за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Для нових форм при створенні реалізоване перенесення даних на початок періоду.
Зміни:
1.Реалізовано автоматичне перенесення даних за попередній період (за умови наявності форми) з колонки 4 річної форми:
KMFB0002 Форма No1-дс Балансв колонку 3 форми:
KMFINB02 1. Форма No1-дс Баланс
2.Реалізовано автоматичне перенесення даних (за умови наявності форми) за аналогічний період з колонки 3 форми:
KMFINR01 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати у колонку 4 форми:
KMFINR02 2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Виконані доопрацювання, спрямовані на пришвидшення процесу запуску програм.
Первинні документи
Шаблони первинних документів
Реалізовано можливість редагування власних шаблонів, що опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів. Щоб змінити шаблон у Глобальному реєстрі, натисніть два рази лівою кнопкою миші на рядку шаблона у розділі Власні -Публічні.
У вікні, що відкриється, натисніть кнопку Редагувати:
Шаблон буде відкрито у вікні Конструктора шаблона. Виконайте необхідні зміни та збережіть шаблон. Щоб зберегти зміни у  Глобальному реєстрі шаблонів, підпишіть відредагований шаблон електронним цифровим підписом.

Звірка  документів з ЄРПН
Відкоригований алгоритм підрахунку кількості зареєстрованих від’ємних Розрахунків
коригування.
 
Інтеграція
Впроваджено новий модуль Інтеграція.
У модулі користувачі можуть обрати готове рішення для інтеграції з власними
бухгалтерськими системами.
Готове рішення з інтеграції спрощує процес імпорту та експорту звітів і первинних
документів між програмою M.E.Doc та обліковою системою, яка використовується у
організації.
Докладно про замовлення рішення інтеграції M.E.Doc з вашою обліковою системою
дивіться у вікні модуля.
Звітність
Реєстр звітів
1. Відновлено функцію копіювання пакетних документів з додатками.
2. Реалізовано функцію автоматичного перенесення періоду створення звіту із ярлика пакету FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів у Додатки
пакету:
MFD00001 Додаток 1 до Методики
MFD00002 Додаток 2 до Методики
MFD00003 Додаток 3 до Методики
MFD00004 Додаток 4 до Методики
MFD00005 Додаток 5 до Методики
MFD00006 Додаток 6 до Методики
MFD00007 Додаток 7 до Методики
Для виконання цієї функції у створеному Ярлику оберіть звітний період із довідника.
Вказаний період автоматично буде перенесений у Додатки під час їх створення у пакеті.
Адміністрування
Сертифікати - Заявки на сертифікат Реалізовано можливість змінювати дату у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Під час формування заявок на продовження сертифікатів користувачі можуть самостійно обирати дату початку дії сертифікату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуальних сертифікатів:
За замовчуванням, проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних сертифікатів. Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось менше трьох днів, у полі Початок дії за замовчуванням встановлюється поточна дата.
Управління ролями
Відкориговане збереження налаштувань доступу до бланків первинних документів для ролей користувачів.
Довідники
Контрагенти

Доопрацьований механізм оновлення даних контрагента із Єдиного довідника контрагентів.
 
Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2018р. -100,0 %.
Сервіс універсальної автоматичної обробки
Додано перевірку значення порту, який буде використовуватися для автоматичної обробки документів. Порт налаштовується у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Сервіс автоматичної обробки:


Під час збереження налаштувань виконуватиметься перевірка портів, які використовуються для сервісів автоматичної обробки у всіх екземплярах програми, що встановлені на поточному комп’ютері.
Якщо порт, вказаний у ConnectionSetup, вже використовується, при спробі зберегти
налаштування буде виводитися повідомлення: «Порт вже використовується на цьому
комп'ютері для сервісу автоматичної обробки».
Експорт та імпорт даних
Державна казначейська служба
1.Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ за 2-й -4-й квартали 2018 р.:
F2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD38 Ф No4- 1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
F4_2KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
F4_4KD38 Ф No4- 4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S38 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S38 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z38 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ38 ФNo7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ38 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS38 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM38 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM38 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
F4_2KM38 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM38 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
FINB0004 Форма No1-дс Баланс
FINR0004 Форма No2 -дс Звіт про фінансові результати
FKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
FS2KD38 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FS41KD38 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
FS42KD38 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
FS43KD38 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду
FS44KD38 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FS7D1Z38 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FS7KDZ38 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FS7KDS38 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FSFINB04 Форма No1-дс Баланс
FSFINR04 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
FSKD2719 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі
No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»КМДА

2.Реалізовано експорт річних форм у форматі ДКУ:
KMFINB02 1. Форма No1-дс Баланс
KMFINR02 2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
KM2KD037 6. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KM41KD37 10. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги
KM42KD37 2. Ф No4 -2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень
KM43KD37 14.Ф No4 -3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
KM44KD37 17. Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KM7D1S37 26. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KM7D1Z37 25. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KMD27019 42. Додаток 27. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість
за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»
735

Повернутися до списку

up up