7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.006

up
05.07.2018

Оновлення завантажується автоматично через програму

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.006
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 25.06.2018 р. Довідник використовується у формах Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002).
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни: Відкориговано виконання перевірки у вікні відкритого документа у періоді квартали 2017 року:
S3000308 Показники виконання фінансового плану

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
 
Нові звіти
У пакеті  KMDABK01 додано нові форми: початок дії - з  02.07.2018 р.; період подання -2-й квартал; термін подання звітності -до 16.07.2018 р.:
KMD11019 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних
держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
KMD16019 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KMD17019 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в
установах банків
KMD18019 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
KMD20019 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської
заборгованості
KMD22S19 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань
розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
KMD22Z19 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджет них коштів
KMD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
KMD24S19 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)
KMD24Z19 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість
за видатками (варіант No2)
KMD25S19 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KMD25Z19 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KMD26019 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно - територіальними одиницями
KMD28019 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
KMZ7MZ37 Зведена форма Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами
KMZ7MS37 Зведена форма Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KM7M1S37 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмам
378

Повернутися до списку

up up