7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.015

up
24.09.2018

Оновлення завантажується автоматично через програму

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.015
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.Створено новий довідник Посада з можливістю редагування. Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний фонд.
Довідник підключено до поля 15 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

2. Відкориговано довідник Військове звання. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
Внесено зміни в xsd файли згідно електронних форматів, викладених на сайті
ДФС:
J0112816 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0182804 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0152816 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
 
ЄСВ
Зміни:
Змінені електронні формати для поля Сума добровільних внесків із застосуванням коефіцієнта 2, встановлено тип ознака:
Додаток 6: Таблиця 1 (F3060112).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність,
форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність
державних підприємств  Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - рік:
S3000109 Фінансовий план підприємства

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Первинні документи
Реєстр первинних документів Відкориговано перенесення даних табличної частини документа при виконанні операції Створити на основі.
 
Автоматична обробка документів
Реалізовано можливість обирати період часу, через який слід виконати автоматичне погодження первинних документів.У розділі Обробка вхідних документів у області налаштувань Автоматичне погодження вхідних документів додано опцію Погоджувати документи,які знаходяться в програмі більше ... дні(в). Опція активна, якщо обраний хоча б один контрагент та відповідний йому шаблон для погодження. Можливо встановлювати період часу від 1 до 30 днів. Якщо опцію встановлено, автоматичне погодження для обраних контрагентів та документів буде виконуватись через вказану кількість днів після отримання документів. Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

Облік ПДВ
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Відкориговано роботу фільтру по графі Індивідуальний податковий номер покупця при використанні СКБД Oracle. Фільтр вмикається по натисканню кнопки на панелі інструментів.

Звітність
Єдиний внесок
Оптимізовано процес групового додавання даних з довідника Співробітники у Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 (J3000412, F3000412).

Реєстр звітів - КМДА
Змінено адресу прямого з’єднання на http://77.88.192.105/GateWebService/gate.asmx.

Адміністрування
Сертифікати - Заявки на сертифікат
1. У Майстрі створення заявок на сертифікати додано можливість створювати декілька заявок на сертифікати типу  Керівник та  Печатка установи.

2. У вікні Формування заявок на сертифікат у полі Назва реалізовано відображення населених пунктів, які належать лише до обраної області. Параметри системи - Підпис Реалізовано окреме налаштування комплектів підписів для Податкових
накладних та Видаткових накладних.
У вікні Параметри системи у розділі Підпис додано області для налаштування підписів:
Податкові накладні:

Довідники
Співробітники
Налаштовано роботу функцій пошуку та фільтрації довідника після завантаження
сертифікатів співробітників.

Інтеграція
Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr:
· відображення списку документів з урахуванням редакцій;
· при передачі параметру docType=-1реалізовано виведення всього списку документів, у тому числі документів по акцизу: «10050» - Акцизна накладна та «10051» - Розрахунок коригування (акциз).

Сервіс Універсальної автоматичної обробки документів
Реалізовано можливість експорту Журналу подій.
На панелі інструментів додано кнопку. По натисканню кнопки відкривається вікно Експорт журналу подій:


Вікно містить список всіх підприємств, відкритих у сервісі Універсальної
автоматичної обробки документів. Щоб обрати підприємства, для яких
потрібно виконати експорт журналу, встановіть позначки у відповідних рядках.
Щоб швидко обрати всі підприємства, встановіть позначку у заголовку таблиці.
Для виконання експорту натисніть ОК. Журнал подій зберігається у форматі Excel,
дані для кожного підприємства зберігаються на окремому аркуші.

Зарплата
Оновлено довідник
Індекс споживчих цін за серпень 2018 р. - 100,0 %.183

Повернутися до списку

up up