7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.016

up
02.10.2018

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.016
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1. Згідно Закону України від 02.07.2015 р. No 580-VIII «Про Національнуполіцію» доповнено довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412,F3000412).

2. Відкориговано довідник Військове звання . Довідник підключено до графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512)  Додатка 4 (J3000412, F3000412).

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Нові форми
Додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - за потреби:
F1301802 Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді
F1401802 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Відповідь на запит у електронному вигляді
Форми доступні у розділі  Довідки державних органів - Інформаційнадовідка - Створити - Іншу довідку.

ФСС України
Нові форми
На виконання постанови правління Фонду соціального страхування України No 12 від 19.07.2018 р. «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» створено новий розділ ФСС України. У розділі додано нові форми, початок дії - з 01.10.2018 р.; подання - у разі потреби у межах періоду:
C1100101 Заява-розрахунок
C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Державна казначейська служба
Зміни
На виконання наказу Міністерства фінансів України No 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:
FKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Державна служба статистики
Зміни
S1201112 14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА  ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни
Реалізовано контролі на обов’язкове заповнення полів:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
 
ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни
1. Внесено зміни у форми:
FS41MD19 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FSKD2119 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

2.  На виконання наказу Міністерства фінансів України No 700 від 17.08.2018 р.«Про несення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:
FSKD2319 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
FSKD2719 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу
Новий звіт початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - щомісячно, I квартал, І
півріччя, 9 місяців, Рік:
EV026701 Форма No 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції
EV026751 Додаток No 1 Розшифpовка pядкiв 18 та 19 фоpми No 10-п
EV026801 Додаток No 2 Розшифpовка pядка 07 «Витpати на оплату пpацi» фоpми No 10-п
EV026851 Додаток No 3 Розшифpовка pядка 10 «Iншi витpати» фоpми No 10-п
EV026901 Додаток No 4 Розшифpовка pядка 12 «Адмiнiстpативнi витpати» фоpми No 10-п
EV026951 Додаток No 5 Розшифpовка pядка 13 «Витpати на збут» фоpми No 10-п

Міністерство соціальної політики
Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих

Міністерству соціальної політики
Зміни
На виконання наказу Міністерства фінансів України No 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:
PKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
PKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Зміни
На виконання наказу Міністерства фінансів України No 700 від 17.08.2018 р. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» внесено зміни у форми:
KKD23019 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів
KKD27019 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
Нові форми
1. Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:
KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок
KMCTRL01 Пояснення до звітності, що містить виключення для контролів

2. Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2018 р.; подання - І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, Рік:
KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)
KM110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
KMM04008 Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал
KMM05207 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)
KMM21011 Ф No1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість
KMM30308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства
KMM31011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
KMCTRS01 Пояснення до звітності малих підприємств, що містить виключення для контролів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Первинні документи
Реєстр первинних документів
1. Додані нові типи документів:
Додаткова угода та Специфікація.
Реалізовано можливість створення шаблонів первинних документів нового типу.

2. Відкориговано застосування налаштувань автоматичної нумерації документів
при створенні первинних документів за допомогою функції Створити на основі. Автоматична нумерація налаштовується у розділі Адміністрування - Параметри системи - Звітність - Автоматична нумерація документів.

3. Доопрацьовано функцію перевірки відповідності імені відповідальної особи до імені сертифіката під час підписання первинних документів на боці відправника.

Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
Відкориговано відображення даних у  Калькуляторі користувача після архівації Податкових накладних та  Розрахунків коригування за допомогою функції Адміністрування - Архівування документів.

Шаблони первинних документів
Додано можливість встановлювати атрибут ПІБ підписанта контрагента для  полів шаблона.
Якщо атрибут встановлено, під час підписання документа на стороні контрагента значення поля, для якого встановлено атрибут, буде перевірятися на відповідність імені у сертифікаті контрагента-підписанта.

Звітність
Реєстр звітів
1. Реалізовано можливість подання звітів ФССУ у електронній формі.
2. Реалізовано можливість експорту/імпорту звітів Фонду соціального
страхування України:
C1100101 Заява-розрахунок
C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
Експорт (імпорт) звітів виконується відповідно за допомогою команд меню
Файл - Експорт(Файл - Імпорт).

Адміністрування
Сертифікати
Оптимізовано роботу з захищеними носіями.

Довідники
Адресна книга - Для подачі звітності. У адресну книгу додано нову електронну адресу центру обробки електронної звітності ФССУ(Фонд соціального страхування України) - ezvit@fssu.gov.ua.

Реєстр бланків - Властивості
Додано нову одиницю виміру:
В од з 1-м дес знаком. Одиниці виміру обираються у вікні Властивості бланка, вкладка Атрибути - Одиниця виміру.

Зарплата
Звіти
Реалізовано автоматичне заповнення звіту С1100101 Заява-розрахунок.

Реєстр документів
Додано звіт Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Для формування звіту необхідно обрати розділ Заборгованість по виплатам.

Мережевий варіант роботи
Доопрацьовано механізм роботи кластеру служб з використанням динамічного вибору портів


241

Повернутися до списку

up up