7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

+38(0362) 62 05 31    097-777 59 78    063-332 22 36
+38(0362) 63 55 50    098-803 50 75    095-534 28 15

Вийшло оновлення програми M.E.Doc 11.00.021

up
01.12.2018


Оновлення завантажується автоматично через програму

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.021
ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ
Наказом Міністерства фінансів України No763 від 17.09.2018 р.
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року No 1307» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування

Нові форми застосовуються з 1 грудня 2018 р.Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:
 
1.ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:
Державна фіскальна служба
J1201010 Податкова накладна
J1201110  Додаток No1 до податкової накладної
J1201210  Додаток No2 до податкової накладної
F1201010  Податкова накладна
F1201110  Додаток No1 до податкової накладної
F1201210 Додаток No2 до податкової накладної

2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:
Додано новий довідник Код ознаки зведеної ПН. Довідник підключено у нових версіях форм Податкова накладна (J1201010, F1201010) та Розрахунок коригування (J1201210, F1201210).

Додано новий довідник Довідник умовних кодів причин коригування. Довідник підключено до графи 2.1 код причини нової версії форми Розрахунок коригування
(J1201210, F1201210).

Доповнено довідник Особливі примітки в податковій накладній значенням:
20 – У разі складання РК до ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована ПН. Довідник підключено до поля Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) у новій версії форми Податкова накладна(J1201010, F1201010) та Розрахунок коригування (J1201210, F1201210).

3. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:
  - Реєстр первинних документів Реалізовано створення РК нової 10 - ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі.

  - Реалізовано створення зведеної виданої ПН нової 10 - ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції
Створити на основі.

 - Реалізовано можливість групового заповнення граф, що містять код ознаки зведеної ПН, у документах Податкова накладна та Розрахунок коригування.
У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано область Код ознаки зведеної ПН.
Значення для заповнення обираються у підключеному до поля довіднику Код ознаки
зведеної ПН.
При встановленій опції Код ознаки зведеної ПН виконується заповнення лише документів 10-ї версії: графи Зведена податкова накладна у Податкових накладних та графи До зведеної податкової накладної у Розрахунках коригування.
Групове заповнення полів здійснюється по виконанню команди меню Правка – Групова обробка полів ПН/РК.

  - У вікні Створити документ на основі нової версії бланка додано поле Код ознаки
зведеної ПН. Значення для заповнення поля обираються у підключеному до поля
довіднику Код ознаки зведеної ПН.

Створення документа на основі нової версії бланка доступне для виданих ПН/РК
попередніх версій по виконанню команди Створити на основі – Створити на основі нову версію ПН (або  Створити на основі нову версію Додатка 2).

 - Реалізовано відображення коду причини коригування для РК у
Реєстрі первинних  документів . Назву колонки Дата ПН/Номер ПН/причина змінено на  Дата ПН/Номер ПН/Код причини.

Звітність – Універсальний імпорт
Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 10 - ї версії. Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF. У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

Адміністрування – Параметри системи  – Перетворення форм ПН - Дод2
Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 10  - ту версію при виконанні імпорту та копіюванні.
Перетворення форм документів у 10 - ту версію при імпорті та копіюванні 8 - х та 9 -х версій ПН/РК виконується автоматичо.

Експорт та імпорт даних
Реалізовано можливість експорту ПН/РК нової 10 - ї версії у форматі DBF.

ІНШІ ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ:
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 14.11.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ
Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).


2. Додано нові довідники Довідник с/г культур та Довідник с/г сортів. Довідники підключено у формах НААН:
NOISAN01 Сортовий аналіз
NOIYRI01 Реалізація ярі
NOIROZ01 Реалізація озимі
NOIPOS01 Всього посів

ФОРМИ
Державна фіскальна служба

Зміни

Реалізовано можливість створення, відправки та отримання відповіді на запити у розділі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Довідку в СЕА ПДВ для наведених нижче форм. Форми, що були створені у модулі
Реєстр звітів, після встановлення оновлення будуть автоматично перенесені до розділу Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

J1300305 Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
J1400305 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
J1400802 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
F1300305 Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
F1400305 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
F1400802 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Державна служба статистики
Зміни
S2702010 No9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай.

Державна казначейська служба
Зміни

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 No 768 «Про внесення змін до деяких нормативно - правових актів Міністерства фінансів України», а саме, до наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2012 No 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» внесено зміни у форми:

FMERD001 Мережа розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету
FRMER001 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
FRPZP002 Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду
державного бюджету
FRPSP002 Розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного
бюджету
FZPS0003 Зведення показників спеціального фонду
FRZRP002 Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів
FRZPA002 Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального
фонду державного бюджету
FRZZA002 Реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету
FRZSS003 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду
FROZVA02 Розподіл відкритих асигнувань
FDOPIV02 Довідка про операції в іноземній валют

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни
1. Для форми:
S3000109 Фінансовий план реалізовано перенесення даних із відповідної форми
Міністерства оборони України:
MOU00109 Фінансовий планта форми  Укроборонпрому:
UOP00109 Фінансовий план підприємства Перенесення даних відбувається по виконанню команди  Виконати додаткову програму обробки  – Дані з ...
у вікні відкритого документа S3000109 на вкладці Наступні дії.

2. Розширено довідник, підключений до графи 10 форми:
SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать
до сфери управління Додано значення «ІВ» – інформація відсутня. Якщо у графі 10 обрано значення «ІВ», графа 17 – обов’язкова для заповнення.

3. У формі: S3000109 Фінансовий план вимкнено контролі по рядку 3150 і 3157 по графам 3 та 4, на відповідність значень з формами: S3000108 Фінансовий план підприємства S3000308Показники виконання фінансового плану.

4. Змінено алгоритм розрахунку графи 12 згідно з наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 No 253 «Про затвердження Методичних
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами
державної власності» у формі: SM100305 Дод.3. Соціально - економічні показники
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нова форма початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – Рік:
MK300109 Фінансовий план

Зміни
При створенні форм реалізовано перенесення даних за минулий період:
MK100112 Ф1. Баланс
MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MK104007 Ф4. Звіт про власний капітал
MK105005 Ф5. Примітки до річної звітності
MK106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за
сегментами»

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємствю

Нова форма: початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – Рік:
MOU00109 Фінансовий план

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни
1. Змінено дату закриття форми на 31.12.2018:
UOP00107 Фінансовий план підприємства

2. Реалізовано автоматичне перенесення та заповнення даних:
UOP08002 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово - господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
Первинні документи
Шаблони первинних документів

1.Додано поле для відображення банківських реквізитів отримувача (покупця) у
шаблонах:
1С82АВР Акт (ціна з ПДВ)
1С82АВРБ Акт (без ПДВ)
1С82АВР0 Акт (ціна без ПДВ)

2. Відкориговано виконання процедури видалення поля динамічної таблиці у редагованому шаблоні.

Звітність
Реєстр звітів
1. Реалізовано автоматичне заповнення полів Код страхувальника у відділенні ФССУ даними поля Реєстр. No в Фонді у Картці підприємства (вкладка Додатково, розділ ФСС України) у формах:
C1100101 Заява - розрахунок
C1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
Додано контроль на обов’язкове заповнення поля Код страхувальника у відділенні
ФССУ. Якщо це поле не заповнено, буде виводитись повідомлення: «Заповніть
значення 'Реєстраційний код страхувальника у ФССУ' в картці підприємства».

2. Реалізовано перенесення даних по співробітникам із форми Заява-розрахунок
(С1100101) в форму Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам
(С1100201). Перенесення даних здійснюється по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки  – Створити С1100201 у вікні відкритого документа
Заява-розрахунок (С1100101) на вкладці Наступні дії.

Єдиний внесок
Додано можливість копіювання рядків у електронній формі Таблиці 5 Додатка 4 (J3040512, F3040512). Копіювання здійснюється по натисканню кнопки на панелі
інструментів, та по виконанню команди меню Файл – Скопіювати запис.

Адміністрування
Управління ролями Оптимізовано відкриття розділу Доступ до бланків під час створення нової або редагуванні існуючої ролі.

Довідники
Картка підприємства На вкладці Додатково в розділі ФСС України у полі Реєстр. No в Фонді зменшено  кількість символів до 12.

Інтеграція
1. Відкориговано механізм затвердження документів за допомогою метода
AcceptDoc.

2. Скасовано можливість виклику операції збереження документа для всіх COM методів при обробці документів, що передані на підпис.

3. Відкориговано механізм переключення між організаціями за допомогою методу
SelectFirm().

4. Відкориговано збереження даних у довіднику Контрагенти за допомогою метода
Save.

5. Змінено алгоритм вибору шаблону за чаркодом за допомогою COM методів при
наявності у Глобальному реєстрі шаблонів кількох шаблонів первинних документів з однаковими чаркодами.

Зарплата
1. Реалізована підтримка роботи модуля на СУБД Oracle.
2. Для ознайомлення з модулем Зарплата відкрито його відображення у переліку
доступних модулів головного меню програми для всіх типів ліцензій. Повноцінна робота з модулем можлива за наявності ліцензії M.E.Doc.Зарплата.
3. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2018 р.  — 101,7 %.395

Повернутися до списку

up up