7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Медицина

up

Картинка BAS Медицина.png

 Прикладне рішення "BAS Медицина" призначене для автоматизації основних видів діяльності медичної організації, яка надає медичну допомогу пацієнтам у амбулаторно-поліклінічних умовах і денних стаціонарах. Прикладне рішення "BAS Медицина" включає в себе також підсистеми для автоматизації лікарень, що надають медичну допомогу в поліклініках та в стаціонарних умовах цілодобового перебування.

Повна функціональність реалізована у версії продукту "BAS Медицина. Лікарня". У версії "BAS Медицина. Поліклініка" відсутній кількісно-сумовий облік медичних матеріалів, а також функціональні розділи стаціонару і приймального відділення.

       BAS Медицина. Лікарня                       43200,00 грн.               
       BAS Медицина. Поліклініка                      25200,00 грн.         

Функціональні можливості продукту

Прикладне рішення "BAS Медицина" дозволяє створити єдиний інформаційний простір медичної організації з розділенням доступу до даних за рольовим принципом. Є можливість вести облік за кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі.

Програма дозволяє комплексно автоматизувати різні види діяльності медичної організації, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. Завдяки широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-процесів медичної організації.

Конфігурація автоматизує наступні види діяльності медичної організації:

·     Облік пацієнтів: введення відомостей про пацієнтів, включаючи персональні дані, контактну інформацію, дані медичного страхування та іншу інформацію.

·      Ведення електронних медичних карт пацієнта.

·      Облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць.

·      Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату.

·      Планування роботи медичної організації: складання графіків роботи медичного персоналу, приміщень та обладнання, планування завантаження медичних робочих місць.

·      Прийом оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових і безготівкових грошових коштів, друк касових чеків.

·      Формування змінного завдання медичного персоналу.

·      Реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3).

·      Облік обладнання, що використовується при наданні медичної послуги.

·      Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3.

·      Облік виконаних медичних послуг.

·      Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз.

·      Формування, друк та облік лікарняних листків.

·      Управління взаєминами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів – страхових компаніях та інших юридичних осіб, ведення угод і договорів на надання медичної допомоги.

·      Здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами (страховими компаніями), формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу.

·      Керування правилами продажу медичних послуг: встановлення цін і знижок.

·      Управління маркетинговими заходами.

·      Проведення профоглядів для співробітників підприємств.

·      Реєстрація взаємодій з пацієнтами телефоном і електронною поштою для роботи Call-центрів.

·      Персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS і email.

Крім того, прикладне рішення "BAS Медицина" призначене для автоматизації діяльності лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.

У контексті лікарняних аптек, конфігурація призначена для вирішення наступних завдань:

·      ведення обліку руху номенклатури аптечних товарів, в тому числі по серіях, термінах придатності, документам партії (документами надходження в аптеку);

·      облік по складах (сумовий і кількісний) та за місцями зберігання складу (кількісний);

·        ведення обліку аптечних товарів на всіх рівнях звернення в організації: як на аптечних складах, так і у відділеннях медичної організації;

·      ведення роздільного обліку за джерелами фінансування;

·      реєстрація надходження аптечних товарів від постачальників на склади, аптеки та оприбуткування (введення залишків або надлишків за результатами інвентаризації);

·      реєстрація повернень товарів постачальникам;

·      реєстрація розміщення аптечних товарів з місць зберігання (у разі ведення кількісного обліку за місцями зберігання);

·      реєстрація відпустки у відділення, переміщень товарів між складами;

·      реєстрація списання аптечних товарів;

·      реєстрація виготовлення лікарських препаратів;

·      реєстрація фасування готових аптечних товарів з упаковки постачальника в упаковку лікарняної аптеки;

·      реєстрація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей як на аптечних складах, так і у відділеннях медичної організації;

·      формування вимог відділень за формальними ознаками лікарського засобу (за діючою речовиною або міжнародному непатентованному найменуванню, торговим найменуванням, формою випуску і т. д.);

·      формування розгорнутих аналітичних звітів по руху аптечних товарів;

·      перевірка серій за переліком вилучених з обігу лікарських препаратів;

·      підтримка зовнішнього торгового обладнання: термінали збору даних, сканери штрих-кодів і т. д.

Спеціалізоване рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів на складах і у відділеннях (кабінетах) всередині медичної організації. Конфігурація може використовуватися для будь-яких складів медичної організації (у тому числі господарських), тому що реалізовано універсальний підхід до обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. Разом з цим передбачені спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів. 

Спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів розуміють ведення аналітичного обліку і формування звітності по приналежності ліків до списків:

·       наркотичні та психотропні речовини (за групами);

·       сильнодіючі і отрути;

·       безрецептурний відпуск.

Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:

·       діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування;

·       торговельне найменування;

·       лікарська форма та форма випуску.

Завдяки великим можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Конфігурація автоматизує наступні напрямки діяльності медичної організації:

·       Управління закупівлями: облік закупівель в розрізі постачальників і договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному і сумовому вираженні.

·       Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про розбіжність у кількості та якості при прийманні товару при оформленні розбіжностей з постачальниками.

·       Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу.

·       Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому по складах, так і по місцях зберігання всередині складу.

·       Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування їх закупівель.

·       Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, які дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в аптеку.

·       Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі.

·       Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизації процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень.

·       Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної обробки здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. При відповідному налаштуванні програми контроль забраковки відбувається на етапі надходження лікарських засобів.

·       Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового обладнання.

Однак конфігурація не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові органи. Ці завдання вирішуються в інших бухгалтерських конфігураціях. У програмі "BAS Медицина" передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні конфігурації:

·      "Бухгалтерія для України, ред. 2.0".

·      "BAS Бухгалтерія, ред. 2.1".

Конфігурація дозволяє вести облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та постачальниками і представляють керівництву різні звіти про результати своєї діяльності. Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), здійснюють діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації передаються в бухгалтерську конфігурацію. На основі результатів діяльності по управлінню матеріальними ресурсами медичної організації в конфігурації "BAS Медицина" можна формувати звіти, які надаються державним органам.

Використання конфігурації "BAS Медицина" дозволяє здійснити комплексну автоматизацію складів та відділень медичної організації. Менеджери служб управління закупівлями товарів зможуть відстежити весь "життєвий цикл товару, починаючи з моменту планування закупівель до моменту відвантаження товарів постачальниками.

Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і кабінетах. При цьому забезпечується облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів. Медичний управлінський персонал (в тому числі лікарі по клініко-експертній роботі і лікарі-фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.

Керівник підприємства зможе одержувати різноманітні звіти, які у стислій і зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях і споживанні медикаментів і витратних медичних матеріалів в медичній організації.
up up