7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

up

Картинка BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях.png

         

Програма «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» – це прикладне рішення, яке охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

    BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях         8400,00 грн.       

Функціональні можливості продукту

Система призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського і податкового обліку рекомендується придбати програму «BAS Бухгалтерія». Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні документів, які вивантажуються.

Для підприємств, що складаються з декількох організацій, передбачена можливість ведення управлінського обліку за кожною з них.

Управлінський облік ведеться за даними, зафіксованими в документах. Факт здійснення операцій вводиться один раз і отримує надалі відображення в різних розділах управлінського обліку з формуванням необхідної звітності.

Система має можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо. Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

Програма має такі основні функціональні можливості:

·         Автоматизація обчислення вартості кожної з наданих споживачам послуг відповідно до діючих тарифів, норм та умов, що впливають на результати обчислень;

·         Коригування вартості кожної наданої споживачеві послуги за наявності пільг і субсидій у споживача;

·         Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами послуг з кожної з наданих послуг з урахуванням пільг і субсидій;

·         Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню керуючій організації державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;

·         Облік сум взаєморозрахунків за кожною з наданих послуг з державними структурами, компенсуючими витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;

·         Формування друкованих форм квитанцій на оплату споживачам послуг;

·         Облік отриманих грошових коштів від споживачів послуг;

·         Облік отриманих грошових коштів від державних структур, компенсуючих витрати керуючої організації, які пов'язані з наданням пільг і субсидій;

·         Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;

·         Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами.

Швидкий початок роботи

Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого тощо.

Обробка містить такі розділи:

·         Параметри обліку;

·         Інформація про організацію;

·         Будівлі;

·         Об'єкти особових рахунків;

·         Послуги;

·         Пільги;

·         Тарифи;

·         Список фізичних осіб;

·         Особові рахунки;

·         Введення початкових залишків.

Особові рахунки

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов'язаних з особовими рахунками.

Особовий рахунок в прикладному рішенні – це зведення даних, що містить інформацію, що необхідна для розрахунку вартості ЖКП, які надаються власникам особового рахунку керуючої організацією.

Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

·         Об'єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо;

·         Характеристики об'єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа;

·         Відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок;

·         Кількість осіб, що мешкають і зареєстрованих, на території об'єкту особового рахунку;

·         Список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім'ї);

·         Спосіб визначення об'єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку;

·         Паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості;

·         Прилади обліку для визначення об'ємів споживання послуг;

·         Уточнювальна інформація для визначення об'ємів споживання послуг з норм;

·         Тарифи на послуги, що надаються;

·         Пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім'ї;

·         Субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї.

·         Регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї.

Прилади обліку

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку наступних операцій, пов'язаних з приладами обліку:

·         Ведення списку приладів обліку;

·         Реєстрація технічних характеристик приладів обліку;

·         Закріплення приладів за особовими рахунками зі вказівкою початкових свідчень;

·         Відключення приладів обліку;

·         Щомісячна реєстрація показань приладів обліку;

·         Реєстрація демонтажу приладів для перевірки;

·         Реєстрація монтажу приладів після перевірки.

Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

·         щомісячні нарахування за особовими рахунками;

·         перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці;

·         виконання разових нарахувань за особовими рахунками;

·         виконання розподілу додаткових нарахувань;

·         нарахування пені за особовими рахунками.

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

·         надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів;

·         оплату готівковими грошовими коштами постачальникам;

·         надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків.

Запаси

 «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

·         кількісний облік запасів на різних складах підприємства;

·         купівля послуг ЖКГ у постачальників;

·         купівля інших послуг у постачальників.

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

·         Проведення планових ремонтів об'єктів житлового і нежитлового фонду;

·         Усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів.

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усуненню несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

·         Реєстрація заявки споживача послуг;

·         Уточнення потреб заявника;

·         Визначення фахівців, які виконуватимуть роботи;

·         Узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт;

·         Визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі;

·         Постановка завдання виконавцям на виконання робіт;

·         Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси;

·         Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт;

·         Оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах;

·         Аналіз стану заявок.

Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

·         Ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації;

·         Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку;

·         Первинна реєстрація членів сім'ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;

·         Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;

·         Зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку.

Голосування споживачів послуг

В «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

·         Визначення правил, при дотриманні яких результати голосування набувають законної сили;

·         Підготовка до проведення голосування;

·         Реєстрація факту проведення зборів;

·         Аналіз результатів голосування.

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

·         Друкована форма оголошення, причому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників;

·         Друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування;

·         Друкована форма іменного бюлетеня для голосування.

Управління взаємодіями

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір функцій для управління взаємодіями. 

У розділі розміщені основні налаштування для таких інструментів:

·         Telegram бот;

·         Сайт ЖКГ;

·         SMS повідомлення.

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

·         Налаштування зв’язку з «Telegram»;

·         Створення нового користувача ;

·         Управління користувачами Telegram;

·         Налагодження клавіатур Telegram.

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

Налаштування та адміністрування

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір сервісних функцій, пов'язаних з роботою програмного продукту.

У розділі встановлюються основні налаштування системи.

Крім того, в розділі підтримується:

·         Реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав;

·         Аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації;

·         Перегляд списку активних користувачів;

·         Обмін даними;

·         Повнотекстовий пошук об'єктів;

·         Видалення помічених об'єктів;

·         Встановлення дат заборони зміни даних;

·         Резервне копіювання інформаційної бази;

·         Оновлення програми;

·         Відновлення інформаційної бази.
up up