7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Малий бізнес

up

Картинка BAS Малий бізнес.png

         

"BAS Малий бізнес" – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля. Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або web клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

ОНЛАЙН ДЕМО-БАЗА

    BAS Малий бізнес          10800,00 грн.       
    BAS Малий бізнес.Комплект на 5 р.м.         21600,00 грн.      

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Усі дані – в єдиній інформаційній базі

У єдиній інформаційній базі:

·         база клієнтів;

·         банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;

·         розрахунки з контрагентами, персоналом;

·         облік матеріалів, товарів, продукції;

·         замовлення клієнтів, заказ-наряди;

·         планування та облік виконання робіт і надання послуг;

·         планування та облік виробничих операцій;

·         планування завантаження ресурсів підприємства;

·         торгові операції, у тому числі роздрібні продажі;

·         облік персоналу, розрахунок заробітної плати;

·         облік витрат і розрахунок собівартості;

·         майно, капітал;

·         доходи, витрати, прибутки і збитки;

·         регламентована звітність для ФОП;

·         фінансове планування (бюджетування) та ін.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію "BAS Бухгалтерія", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути переналаштована без великих витрат часу і грошей.

Маркетинг і продажі

"BAS Малий бізнес" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

·         реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;

·         реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;

·         реєстрація видів знижок і націнок;

·         установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення.

У програмі підтримується:

·         зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;

·         зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист;

·         зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес" здійснюються операціями:

·         реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів;

·         реєстрація договорів з покупцями;

·         реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;

·         реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками - вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;

·         реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість);

·         реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);

·         об'єднання замовлень покупців в проекти;

·         формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

·         забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;

·         відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

"BAS Малий бізнес" може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

"BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

·         реєстрація постачальників і контактної інформації;

·         зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;

·         зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором;

·         зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента;

·         реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;

·         реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;

·         оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;

·         формування графіків постачань;

·         розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

·         надходження за плату від контрагента;

·         придбання підзвітною особою;

·         прийом на реалізацію від комісіонера;

·         отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

·         роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;

·         облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;

·         облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);

·         переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);

·         резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);

·         використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);

·         друк етикеток і цінників.

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

"BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

·         можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;

·         за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;

·         у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.

Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

·         відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;

·         завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

·         облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;

·         розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску;

·         регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;

·         звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

·         облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;

·         оформлення первинних документів банку та каси;

·         розрахунки з підзвітними особами;

·         формування платіжного календаря;

·         інтеграція з системою "клієнт-банк".

Зарплата і персонал

"BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:

·         оформлення прийому на роботу;

·         кадрове переміщення;

·         звільнення персоналу.

Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

·         розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом "Нарахування зарплати";

·         формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам;

·         облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період.

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

Майно

"BAS Малий бізнес" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:

·         прийняття до обліку, зміна параметрів;

·         розрахунок амортизації;

·         продаж і списання.

Фінанси

У програмі "BAS Малий бізнес" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

·         управлінський баланс;

·         звіт про прибутки і збитки;

·         звіт про рух грошових коштів.

У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

·         прогнозний баланс;

·         бюджет прибутків і збитків;

·         бюджет руху грошових коштів.

Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:

·         залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства;

·         дебіторська заборгованість – загальна, прострочена;

·         кредиторська заборгованість – загальна, прострочена;

·         прибутки і збитки;

·         прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг;

·         прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.

Додатково можна отримати наступну інформацію:

·         загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);

·         грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період;

·         дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу;

·         кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу.

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

Налаштування параметрів обліку

В процесі налаштування здійснюється:

·         реєстрація інформації по організаціях підприємства;

·         реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів;

·         налаштування параметрів обліку;

·         налаштування сервісних функцій;

·         введення початкових даних за розділами обліку.

"Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія" і "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.

up up